• De kerktoren is volgens de raad het visitekaartje van het dorp en verdient het om aan vier kanten mooi aangelicht te worden.

    Cees van Engelenhoven

Duurzaam licht op toren

SCHERPENZEEL Het college heeft in de Kadernota voor 2019 een bedrag van 30.000 euro opgenomen voor het ontwerpen, de aanschaf en het testen van een nieuwe, betere en meer duurzame verlichting van de toren van de Grote Kerk aan de Dorpsstraat.

Een betere uitlichting van de toren is een wens van de gemeenteraad, die hiervoor een aantal maanden geleden op initiatief van de ChristenUnie een motie heeft aangenomen. De kerktoren is volgens de raad het visitekaartje van het dorp en verdient het om aan vier kanten mooi aangelicht te worden.

ONDERBROKEN De huidige verlichting laat te wensen over, mede omdat de lichtbundels van de lampen aan verschillende kanten van de toren door bomen worden onderbroken. Ook wil de gemeenteraad de verlichting verduurzamen door gebruik te gaan maken van LED-verlichting.

De kerktoren en de verlichting ervan zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het schip van de kerk valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlands Hervormde Kerk.

Ingevolge de wens van de raad heeft het college nader onderzoek gedaan. Daarbij is vastgesteld dat de huidige verlichting van de kerktoren aan het einde is van zijn levensduur en niet eenvoudig kan worden omgebouwd voor het gebruik van energiezuinige LED-lampen.

VERDUURZAMEN Om de verlichting te verduurzamen en te verbeteren zijn er verschillende mogelijkheden, zo heeft het college de gemeenteraad inmiddels in een memo laten weten. Het is mogelijk om de verlichting op de kerktoren aan te brengen, maar ook om de toren aan te schijnen. Ook is het mogelijk om de verlichting te integreren in bestaande lichtmasten. De mogelijkheden zullen hiervoor worden onderzocht door een adviesbureau die hiervan de kennis in huis heeft. De raad zal op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de onderzoeken.

Door LED toe te passen zal het stroomverbruik sterk dalen en de levensduur flink verlengd worden. Daarnaast is het eventueel mogelijk om de verlichting of bepaalde uren te dimmen of een andere lichtkleur te geven.

KADERNOTA De kosten voor het ontwerpen, de aanschaf en het testen van de verlichting schat het college, uitgaande van een standaard oplossing dat effectief en duurzaam verlicht, op circa 30.000 euro. De huidige verlichting van de kerktoren is een gift geweest en er is volgens het college geen krediet gereserveerd voor vervanging. Regulier onderhoud, zoals het vervangen van de lampen, wordt uit het reguliere budget voor openbare verlichting betaald. Indien de gemeenteraad op 5 juli akkoord gaat met de reservering in de Kadernota zou er in 2019 tot uitvoering van de vervangingsoperatie kunnen worden overgegaan.

In het memo wordt overigens niet ingegaan op vraag van de raad wie op dit moment de energierekening betaalt voor het aanlichten van de toren en of er over dit plan inmiddels al overleg is geweest met de kerkrentmeesters.