• Pauw Media

Ena uit Holevoetproject

SCHERPENZEEL Zorggroep Ena heeft zich teruggetrokken als kandidaat om de locatie van het voormalig hotel-restaurant De Witte Holevoet te gaan exploiteren als zorglocatie. De opzet van het particulier woonzorgproject brengt volgens Ena-directeur Arjan Kiers naar zijn idee teveel risico's met zich mee.

Margreet Hendriks

Kiers zegt het jammer te vinden dat partijen afscheid van elkaar hebben moeten nemen. ,,We hebben in de afgelopen tijd tenslotte samen hard gewerkt om te kijken of er mogelijkheden lagen voor de doelgroepen die wij in gedachte hadden. Dat is naar ons idee niet het geval. Wij denken dat de exploitatie op den duur teveel risico's gaat opleveren.''

REKENSOMMETJE De kneep lijkt vooral te zitten in de kostenfactor. Kiers: ,,Om van De Witte Holevoet een woonvoorziening met mogelijkheden voor zorg en diensten te maken, is een ingrijpende verbouwing nodig. Daar staat een kostenplaatje tegenover. Naast de kosten van huisvesting moeten mensen die daar gaan wonen ook een maandelijks bedrag gaan betalen voor zorg en andere faciliteiten. Dat rekensommetje maakt dat wij als Ena geen vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid van het project. Met een andere prijs-kwaliteitverhouding zou er naar onze mening wellicht voldoende animo voor kunnen zijn, maar daar zit de eigenaar anders in. Dat is uiteraard hun goed recht. Het betekent echter wel dat wij als zorggroep hebben gemeend ons terug te moeten trekken als kandidaat voor de exploitatie van dit particuliere woonzorgproject.''

Het afhaken van Ena betekent overigens niet dat de eigenaar een streep door de plannen zet om de oude herberg te transformeren tot wonen met zorg.

,,We hebben meer kandidaten voor een dergelijke exploitatie van De Witte Holevoet '', bevestigt Andrea van de Beek, die zich namens eigenaar De Vor bezighoudt met de verbouwplannen voor het gemeentelijk monument. ,,Daarmee zijn we momenteel in gesprek.'' Van de Beek kan niet zeggen op welke termijn er mogelijk uitsluitsel komt over een mogelijk nieuwe exploitant, alsmede de definitief uitgewerkte plannen voor de herinrichting van het pand. ,,We hopen natuurlijk zo snel mogelijk, want het pand staat nu leeg'', zegt Van de Beek. Overigens zullen de definitieve verbouwingsplannen straks eerst nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de monumentencommissie.