• Gedeputeerde Staten heeft bijna € 385.000 aan subsidie voor dit kostbare werk in het rijksmonument beschikbaar gesteld.

    Margreet Hendriks

'Enorm blij' met subsidie voor Grote Kerk

SCHERPENZEEL Eerder dit jaar was de teleurstelling nog groot toen bekend werd dat de vloerrenovatie van de Grote Kerk bij de provincie Gelderland was uitgeloot voor een subsidiebijdrage.

Vorige week kon de vlag echter in top toen bleek dat Gedeputeerde Staten alsnog een bedrag van bijna € 385.000 aan subsidie voor dit kostbare werk in het rijksmonument beschikbaar heeft gesteld.

,,Hier zijn we enorm blij mee'', laat kerkrentmeester Wout van de Kleut weten.

FINANCIËLE RUIMTE Het alsnog honoreren van de subsidieaanvraag van de Grote Kerk kwam niet volledig uit de lucht vallen, vertelt Van de Kleut.

,,Eind mei nam de provincie contact met ons op, met de nodige vragen rond de renovatie. Toen er ook nog aanvullende vragen kwamen, wisten we dat we weer in beeld waren voor subsidie, maar dat we daarvoor nog wel een paar knelpunten moesten oplossen.''

CREATIVITEIT ,,Vooral dat we een niet gecertificeerde restauratie-aannemer hadden ingeschakeld om de werkzaamheden uit te voeren woog bij de provincie nogal zwaar. Dit zou een breekpunt kunnen zijn. Daarom was er enige creativiteit nodig om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Op advies van Osnabrugge is toen contact opgenomen met Legemaat & Van Elst uit Woudenberg. Zij zijn bezig voor het ERM-certificaat (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en hebben ruime ervaring in restauratiewerkzaamheden.

Door dit bedrijf op te laten treden als hoofdaannemer wordt er toegezien op de kwaliteitsborging en is er expertise beschikbaar bij daadwerkelijke restauratie-timmerwerkzaamheden. De overige werkzaamheden worden nog steeds door bouwbedrijf Osnabrugge uitgevoerd.

Ook de andere, door ons ingehuurde partijen, zoals Installatiebedrijf Dikkenberg, Den Boer Elektrotechniek en Stam & De Lange (voor aanbrengen natuursteen vloer en zerken), blijven gewoon bij het project betrokken.''

SNEL SCHAKELEN Van de Kleut vervolgt: ,,Eind juni is een en ander toegelicht en besproken met de provincie en een dag later kregen we bericht dat de subsidiecommissie ons bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) zou gaan voordragen voor een subsidie van maximaal € 384.466. Ik kreeg op 9 juli bericht van de adviseur van de provincie dat GS hierover positief heeft besloten.

Fantastisch nieuws natuurlijk, waarop we na de uitloting in februari zeker niet meer op hadden gerekend of durfden te rekenen. We zijn zowel bouwbedrijf Osnabrugge als aannemersbedrijf Legemaat & Van Elst zeer erkentelijk voor hun constructieve opstelling en het snelle schakelen, waardoor we alsnog voor de subsidieregeling 'Functioneel gebruik Erfgoed 2019' in aanmerking konden komen.

Het gaat tenslotte om een kostbare renovatie die er, mede vanwege een aantal aanpassingen die wij moesten doen naar aanleiding van het archeologisch onderzoek en vondsten zoals de grafkelder, niet goedkoper op werd.''

VERVANGEN KUSSENS ,,Maar met de subsidie van de provincie kunnen wij dit allemaal opvangen en hebben straks ook nog de financiële ruimte om een aantal andere gewenste zaken te laten uitvoeren, zoals het vervangen van de kussens in de banken. Het geeft ons een groot gevoel van dankbaarheid'', aldus Van de Kleut.

De kerkrentmeester heeft overigens, naar aanleiding van het goede nieuws, via de website van de Hervormde Kerk al bekend gemaakt dat de bedragen die men de afgelopen maanden heeft ontvangen naar aanleiding van de financiële actie renovatie vloer kerk (welke was opgestart na de oorspronkelijke afwijzing van de provinciale subsidie) zullen worden teruggestort. Nadere informatie hierover zal nog volgen.

PALENPLAN De werkzaamheden in de kerk zijn, na een periode van relatieve rust vanwege het inmiddels afgeronde archeologisch onderzoek en het naar aanleiding daarvan moeten aanpassen van de constructie van de fundering en de vloer, weer hervat.

Na het met piketpaaltjes uitzetten van het palenplan voor de nieuwe zwevende vloer is de aannemer begin juli gestart met het aanbrengen van 156 stalen buispalen met een lengte van ruim twee meter. Een operatie waarover een delegatie van de provincie, die vorige week een kijkje kwam nemen de werkzaamheden in de kerk, uitgebreid werd geïnformeerd.