• De heren Boon en Overeem met hun onderscheidingen

    Adriaan Hosang

Gedecoreerden verrast in ´t Podium

RENSWOUDE Burgemeester Petra Doornenbal- van der Vlist heeft in gebouw 't Podium twee koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Doornenbal richtte zich allereerst tot de heer D. Overeem. Hij ontving een onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten gedurende ruim dertig jaar als vrijwilliger voor diverse verenigingen binnen de gemeente Renswoude. Ze wees op de grote betrokkenheid en inzet bij de Voetbalvereniging Renswoude, al sinds 1985. Hij was niet alleen speler maar bijvoorbeeld ook jeugdtrainer en later leider van het eerste elftal. Ook was hij zestien jaar grensrechter.

TAFELTJE-DEKJE De Oranjevereniging kan tijdens de activiteiten rond Koningsdag op Overeem rekenen. Daarnaast is hij begeleider van de jaarlijkse avondvierdaagse en brengt tweemaal per week maaltijden rond voor Tafeltje-Dekje. Hij draagt aan de halve marathon. Voor harmonievereniging Ons Genoegen haalt hij samen met zijn vrouw oud papier op en hij zet zich ook in voor oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn.

TOPSECTOREN Vervolgens richtte de burgemeester zich tot de heer ir. ing. H. de Boon. Hij ontving een onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten in de sector agrofood, tuinbouw en logistiek. Hij heeft jarenlange nationale en internationale ervaring op directie en bestuurlijk niveau in deze topsectoren. Hij is onder andere actief geweest voor belangenorganisaties en was commissaris en toezichthouder bij ondernemingen. Plaatselijk en regionaal heeft hij zich ingezet als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, voorzitter van de Raad van Commissarissen PGGM NV, lid van de Raad van Toezicht van Charim Zorggroep, voorzitter Raad van Commissarissen ' s Heeren Loo Zorggroep en voorzitter van de kerkenraad van PKN-gemeente De Achthoek. Bij Koninklijk besluit werd Boon benoemd tot Officier in de Orde van Oranje. Burgemeester Doornenbal speldde hem de onderscheiding op. Beide gedecoreerden werden toegesproken en gefeliciteerd.