• Hervormde Gemeente Scherpenzeel
  • Dorpshistoricus Johan Lagerweij ligt languit op de vloer van de Grote Kerk om door het kijkgat naar de grafkelder te kijken.

    Margreet Hendriks
  • Hervormde Gemeente Scherpenzeel
  • Hervormde Gemeente Scherpenzeel

Geen subsidie provincie voor Grote Kerk

SCHERPENZEEL De provincie betaalt niet mee aan de vloerrestauratie van de Grote Kerk. Voor de ingrijpende restauratie van de vloer van het rijksmonument was bij de provincie een verzoek voor subsidie ingediend. De aanvraag uit Scherpenzeel blijkt echter uitgeloot te zijn.

,,Een flinke tegenvaller'' bevestigt kerkrentmeester Wout van de Kleut. ,,Zeker nu er bij de sloop een aantal bijzondere vondsten zijn gedaan die nader archeologisch onderzoek behoeven.''

GRAFZERK Van de Kleut doelt hiermee onder meer op de vondst van de grafzerk van Marten Jansz. Van Wolfswinckel (schout in Scherpenzeel van 1616 tot aan zijn overlijden in 1626) en de nog helemaal intact aangetroffen grafkelder van de Heren van Scherpenzeel onder het koor van de kerk. De laatste bijzetting in deze kelder dateert waarschijnlijk uit 1783. In september van dat jaar werd namelijk Carel van Westerholt 1724-1783) in de kerk ten grave gedragen. Hoewel hij na het uit erfenis verkrijgen van Huis Scherpenzeel en de daarbij behorende boerderijen officieel Heer van Scherpenzeel was, werd Van Westerholt vanwege herhaaldelijke wandaden ten gevolge van overmatig drankgebruik in 1755 veroordeeld tot een gedwongen verblijf in zogenaamde verbeterhuizen en stond hij onder curatele van zijn familie. Pas na zijn overlijden in het huis 'De Vurige Colom' aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht keerde Carel van Westerholt na 28 jaar terug in Scherpenzeel om bijgezet te worden in het familiegraf in de kerk.

BEPERKTE BEURS Of er verder onderzoek gaat worden gedaan in de grafkelder, die op een kleine kijkopening na is afgesloten, lijkt volgens Van de Kleut op dit moment niet erg waarschijnlijk. Op dit moment liggen de werkzaamheden in de kerk stil, omdat de vondsten moeten worden bekeken en beoordeeld door een bouwhistoricus en de Rijksdienst. Van de Kleut sluit niet uit dat het onlangs blootgelegde koor van de in oorsprong 15e-eeuwse katholieke Sint Antoniuskerk nog meer archeologische vondsten kan bevatten. ,,Maar ik denk niet dat we daar nog veel meer zullen gaan graven. Nog meer onderzoek kost namelijk tijd en vooral geld. Met name dat laatste is een probleem nu we bij de provincie buiten de boot zijn gevallen voor een subsidie. Omdat we nu een unieke kans hebben om zoveel als mogelijk te weten te komen over wat er zich in de grond onder de kerk bevindt, gaan er wel stemmen op om te kijken of bijvoorbeeld de gemeente nog ergens een potje heeft dat hiervoor kan worden aangesproken, dan wel een inzamelingsactie te starten. Extra geld zou uiteraard prachtig zijn, maar ik twijfel nog een beetje. We moeten slim opereren met een beperkte beurs. Maar goed, het archeologisch onderzoek loopt nog, we kunnen nog even nadenken of we alsnog gaan proberen extra fondsen te verwerven. Spontane aanmeldingen van kandidaat-donateurs zijn uiteraard van harte welkom; daar wil ik niet omheen draaien. Deze vloerrestauratie was al vanaf de start een bijzonder project, maar de geheimen die de grond op deze historische en belangrijke plek in Scherpenzeel tot nu toe heeft prijsgegeven, maken het tot een absoluut unieke ervaring.''