• Margreet Hendriks

Geld voor renovatie zwembad ´t Willaer

SCHERPENZEEL De gemeenteraad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor een uitgebreide
renovatie van de gebouwen van zwembad 't Willaer. Alleen de SGP stemde tegen omdat zij tegelijkertijd de jaarlijkse subsidie aan het
zwembad tegen het licht wilden houden. Het college en de overige raadsfracties voelden daar echter niets voor omdat dit zou leiden
tot vertraging in de uitvoering van de plannen. ,,Bovendien staat de jaarlijkse exploitatiesubsidie, die de raad trouwens al in de
meerjarenbegroting heeft vastgesteld voor de komende jaren, los van deze investering om de gebouwen