• Food Valley

Gemeente in overleg met FoodValley: Behoefte aan nieuw bedrijventerrein

SCHERPENZEEL Om hervestiging en uitbreidingsplannen van lokale ondernemers te kunnen faciliteren is er in Scherpenzeel behoefte aan de ontwikkeling van meer bedrijventerrein. Die conclusie trekt  burgemeester Visser uit een onlangs door de gemeente gehouden onderzoek onder het plaatselijke bedrijfsleven.

Margreet Hendriks

 

Met 't Zwarte Land en Hogekamp-Oost kent de gemeente Scherpenzeel op dit moment twee bedrijventerreinen. Eén van de actiepunten van de dit jaar door de gemeenteraad vastgestelde Nota Economisch Beleid is het verkrijgen van duidelijkheid over de lokale behoefte aan een eventueel nieuw bedrijventerrein. Om dit in beeld te brengen heeft de gemeente onlangs een enquête gehouden onder alle plaatselijke ondernemers. ,,Uit de resultaten blijkt dat er bij het lokale bedrijfsleven best wel wat behoefte is aan meer mogelijkheden voor uitbreiding of verplaatsing van ondernemingen in Scherpenzeel'' stelt burgemeester Visser vast. De uitkomsten zijn voor de portefeuillehouder economische zaken in elk geval voldoende aanleiding om met de regio in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. ,,Dergelijke nieuwe ontwikkelingen moeten namelijk passen binnen het Regionale Programma Bedrijventerreinen en daarvoor is afstemming nodig met zowel Regio FoodValley als de provincie Gelderland'', aldus de burgemeester. Visser voorziet trouwens dat het verkrijgen van groen licht voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Scherpenzeel niet zonder slag of stoot zal gaan. ,,Er spelen altijd verschillende belangen, maar met de uitkomsten van het behoefte-onderzoek heb ik er vertrouwen in dat we er goed uit gaan komen.''

De burgemeester neemt ook in Scherpenzeel waar dat de economie na jaren van recessie weer aantrekt. ,,De landelijke cijfers laten voor het tiende kwartaal op rij weer economische groei zien en ook het aantrekken van de bouwmarkt is een belangrijke indicator dat het weer de goede kant op gaat.''

Visser ziet wel dat het herstel niet voor alle sectoren opgaat. ,,Met name in de retail is er sprake van een forse verandering van de markt door de toenemende verkoop via internet. Dat pakt voor sommige winkels niet gunstig uit. Anderzijds moet ik constateren dat het Scherpenzeelse middenstand over het algemeen genomen gunstig afsteekt tegen sommige andere plaatsen. Voor een klein dorp hebben we echt een geweldig groot en breed winkelaanbod. Mensen die Scherpenzeel voor het eerst bezoeken zijn altijd weer onder de indruk van de levendigheid van het centrum. Ik denk dat de middenstand in Scherpenzeel het in verhouding zo goed doet omdat we hier geen ontwikkelingen hebben gehad in de vorm van grote nieuwbouw winkelcentra met daaraan gekoppelde dure huren, maar een ondernemersbestand hebben dat geworteld is in de plaatselijke samenleving. Mogelijk is dat de reden dat wij de schommelingen in de markt hier tot nu toe goed hebben doorstaan.''In zijn functie van portefeuillehouder economische zaken heeft burgemeester Visser vorige week met een aantal korte bedrijfsbezoeken ook aandacht geschonken aan de landelijke Dag van de Ondernemer.