• Het definitieve ontwerp voor Park Weijdelaer.

    Mieke Wagensveld

Gemeente presenteert definitief ontwerp Parklaan

SCHERPENZEEL De gemeente heeft het definitieve ontwerp voor Park Weijdelaer bekend gemaakt.

Margreet Hendriks

Omwonenden mochten enige tijd geleden op een informatieavond in Huis in de Wei een keuze maken uit drie conceptplannen. Het plan met de meeste stemmen wordt nu uitgevoerd.

BLOEMBOLLEN Het grootste verschil tussen de drie conceptplannen was met name de situering van de wandelpaden. Een grote meerderheid (61 procent) heeft gekozen voor ontwerpvariant 1. De beide andere varianten kregen beiden 19,5 procent van de stemmen. Het park voor het nieuwe appartementengebouw aan de Parklaan wordt straks gekenmerkt door een grasveld met bomen, waarin hier en daar een assortiment bloembollen wordt gepland, vaste planten met solitaire heesters aan de zijde van de Vijverlaan en middenin een groot vak met rhododendron.

NESTKASTJES Op de bewonersavond heeft de gemeente ook wensen en suggesties gekregen. Een aantal daarvan wordt verwerkt in het definitieve plan, zoals het aanbrengen van nestkasten, het plaatsen van extra bankjes en een aansluiting op Huis in de Wei. Verder zal er in een later stadium een fontein in de vijverpartij worden geplaatst.

Het idee voor het plaatsen van voederhuisjes is door de gemeente afgewezen in verband met ongedierte, zoals ratten. De suggestie voor het plaatsen van een depodog op het terrein, omdat er door een aantal omwonenden nogal wordt geklaagd over de overlast van hondenpoep, neemt de gemeente ook niet over, omdat er al een depodog in de nabijheid aanwezig is, op de hoek van de Vijverlaan en de Molenweg. Verder zullen er om budgettaire redenen geen beweegelementen in het park worden geplaatst en komt er ook geen pad (doorsteek) vanaf de Parklaan naar het parkeerterrein achter het appartementencomplex, omdat verharding nadelig is voor de grote tamme kastanjeboom die daar staat. Het invoeren van een verbod op het voeren van eenden werd een goede suggestie gevonden, maar kan alleen worden geregeld via de Algemene Plaatselijke Verordening. Omwonenden en gemeente waren het er ook met elkaar over eens dat het park een plek voor vissers moeten blijven.

STANDAARDMOLEN In het definitieve ontwerp is een plek voor het eventueel tijdelijk plaatsen van een replica van de in 1945 uit het dorpsbeeld van Scherpenzeel verdwenen standaardmolen, buiten beschouwing gelaten. Een initiatiefgroep van onder anderen Wim van den Berg (Oud Scherpenzeel), Dick Geurts (Platteland Anders) en Gerrit Stuivenberg heeft het plan opgevat om, ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding in 2020, een replica op schaal te gaan plaatsen van de rond die tijd opgeblazen molen. Omdat op de oorspronkelijk plaats van de molen inmiddels het kerkgebouw van de Achthoek staat, hebben zij het idee gelanceerd om deze een plek te geven in het nieuwe Park Weijdelaer. Indien het plan van de initiatiefgroep verder vorm krijgt, zal voor plaatsing een aparte procedure in gang worden gezet waarbij de omwonenden opnieuw zullen worden betrokken.

Momenteel vindt er grond- en bodemonderzoek plaats op de parklocatie en wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in een beplantingsplan en bestek. Daarna vindt de aanbesteding plaats. De gemeente verwacht de uitvoeringswerkzaamheden in het najaar en het begin van de winter uit te voeren en streeft ernaar de aanlegwerkzaamheden voor de Kerst te hebben afgerond.