Gemeente Scherpenzeel evalueert hondenpoepbeleid

SCHERPENZEEL Hondenpoep is regelmatig een bron van ergernis voor inwoners. Daarom heeft de gemeente Scherpenzeel in 2013 hondenpoepbeleid vastgesteld. Doel hiervan is om de hinder van hondenpoep zoveel mogelijk terug te dringen. Na anderhalf jaar wil de gemeente weten in hoeverre het hondenpoepbeleid heeft bijgedragen aan het terugdringen van de hinder van hondenpoep.

Dat gebeurt onder andere door middel van een enquête die de gemeente Scherpenzeel verstuurt naar iets meer dan honderd willekeurige adressen in Scherpenzeel. Ook de wijkplatforms zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Mensen die geen enquête hebben ontvangen maar wel graag de vragenlijst willen kunnen kijken op www.scherpenzeel.nl of naar de balie van de gemeente. Op deze manier denkt de gemeente een betrouwbaar beeld te krijgen of het honden-poepbeleid effectief is. De ingevulde enquêtes kunnen tot 1 juli 2015 aan de gemeente worden opgestuurd of worden ingeleverd.