Gemeente Scherpenzeel heeft lift in opslag

SCHERPENZEEL Een lift, die ooit door de gemeente is aangeschaft om geplaatst te worden in het gemeentehuis maar sindsdien al geruime tijd in de opslag staat, heeft bij de raadsvergadering tot veel discussie geleid.

De raad heeft in 2011 een krediet van 160.000 euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen van de Villa en Buitenplaats ten behoeve van de huisvesting van de bestuurlijke - en ambtelijke organisatie. Na allerlei uitgaven in 2011 en 2012 voor verbouwingskosten, de aanschafkosten van een ligt en voorbereidingskosten voor de verbouw van de hal van het gemeentehuis tot een zogenaamd klantcontactcentrum (KCC) is hiervan inmiddels nog maar ruim 26.000 euro over. De plannen voor het KCC zijn niet van de grond gekomen en de lift, die vooruitlopend op deze verbouwplannen was aangeschaft, is nooit geplaatst en staat te verstoffen op een plek die het college niet nader bekend wil maken.,,Vier jaar is ruim voldoende geweest om een lift te plaatsen en de hal daarop aan te passen'' vond VVD-voorman Gerrit Dijkstra. Hij deed, mede namens de fractie van GBS, bij de behandeling van de 2e financiële rapportage een voorstel om de resterende 26.000 euro van het verbouwingspotje maar gauw terug te storten in de algemene reserve. ,,Zodra er een definitief plan is voor een verbouwing kan het college hiervoor een nieuw krediet vragen aan de raad.'' De fractie van GBS wilde zelfs nog een stapje verder gaan en diende een motie in om de lift tegen een zo goed mogelijk bod te verkopen. ,,Het in opslag liggen zal de kwaliteit van de lift niet ten goede komen en de garantietermijn zal langzaam maar zeker verlopen'' constateerde Henk Brons en hij stelde daarom voor om de lift zo snel mogelijk van de hand te doen.

Dat laatste ging de meerderheid van de gemeenteraad toch net iets te ver. Als er toch nog plannen komen om een lift te plaatsen zou dit kapitaalvernietiging kunnen zijn. Met uitzondering van de SGP waren alle fracties het er wel mee eens om het verbouwingspotje voorlopig op te heffen.

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 3 november.