• De Award-winnaars uit Woudenberg en Scherpenzeel met rechts Gert-Jan Segers.

    ChristenUnie

Gert-Jan Segers reikt Waardevol Awards uit

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG De partijleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, reikte maandagavond in partycentrum Schimmel in Woudenberg de Waardevol Awards uit aan ´Waardevolle Scherpenzelers en Woudenbergers´. De landelijk politicus en lid van de Tweede Kamer was er te gast bij een bijeenkomst in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Margreet Hendriks

De Awards voor 'Waardevolle Scherpenzelers', die bekend werden gemaakt door CU-raadslid Aart van de Peut, gingen naar de 50-jarige en zeer actieve Vereniging Oud Scherpenzeel, de permanente rommelmarkt ten bate van muziekvereniging Caecilia en de Hervormde kerk en het vrijwilligerskorps van zwembad 't Willaer. Wim van de Berg (voorzitter Vereniging Oud Scherpenzeel), Gijs van Galen (oprichter rommelmarkt) en de heren Jan de Ridder, Ton Lammers en Teus van Kommer (technische staf zwembad) namen de Awards, mede namens hun achterban van vrijwilligers, in ontvangst.

GEWELDIGE INZET Raadslid Elli van Oosterom maakte de Awards voor 'Waardevolle Woudenbergers' bekend. Ze gingen naar Elisa Homan, die zich inzet om vluchtelingen en mensen met verblijfsvergunning een warm welkom in Woudenberg te bezorgen en Woudenbergers begeleidt die naast deze nieuwe Woudenbergers wil gaan staan. Wil Schimmel, die zich samen met anderen al 25 jaar inzet om het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Woudenberg te organiseren, kon door ziekte zijn Award niet in ontvangst komen nemen. Namens de EHBO Woudenberg namen secretaris Gerrit van de Berkt en Gerda Dekker de Award in ontvangst, die in feite werd toegekend aan alle vrijwilligers van deze organisatie voor hun ´geweldige inzet´ bij tal van plaatselijke evenementen.

BIJZONDERE INZET De 'Waardevol Award' is bedacht door de plaatselijke afdelingen van de ChristenUnie Woudenberg en Scherpenzeel. Het initiatief is bedoeld om dorpsgenoten, verenigingen of organisaties, die zich op bijzondere wijze inzetten voor de lokale gemeenschap, in het zonnetje te zetten. Inwoners van beide plaatsen konden hiervoor mensen nomineren. Uit de (vele) inzendingen is vervolgens een keuze gemaakt.

JOODS RESTAURANT In een bevlogen speech riep Segers zijn achterban op vooral beschikbaar te zijn voor en dienstbaar te zijn aan de samenleving. ,,In de politiek gaat het niet om jezelf'', was de strekking van zijn boodschap. Segers presenteerde de ChristenUnie meer als een beweging dan een politieke partij. Een beweging van mensen die beschikbaar willen zijn om Gods liefde door te willen geven en het goede te doen voor hun omgeving en de samenleving in het algemeen. En er is werk aan de winkel volgens Segers, die vertelde een paar uur eerder nog op bezoek te zijn geweest bij een joods restaurant in Amsterdam dat doelwit is geweest van aanvallen. ,,Daar hoorde ik van jonge mensen hoe moeilijk zij het vinden om jood te zijn in Nederland. Dat zij als jood geen toekomst meer zien in ons land. Dat raakt mij, want dan falen wij als samenleving naar een bevolkingsgroep aan wie we naar mijn overtuiging een ereschuld hebben.''

BESCHIKBAAR De CU-voorman ging ook nog in op een aantal andere thema's die hem na aan het hart liggen, zoals zijn strijd tegen prostitutie, ('nieuwe slavernij') en de landelijke discussie over 'voltooid leven'. Hij refereerde daarbij aan bijvoorbeeld het manifest 'Waardig Ouder Worden' waarin de partij, samen met Omroep Max en KBO-PCOB, aandacht vraagt voor de zorg en de waardering van ouderen. ,,Het mag niet zo zijn dat ouderen zich in onze maatschappij zo eenzaam en overbodig voelen dat zij de zin van het leven niet meer zien en liever een pilletje nemen. Wij moeten ze juist de helpende hand toesteken en de tegenstelling tussen jong en oud verkleinen.'' De partijleider wees in dit verband ook op de belangrijke rol van de lokale afdelingen van de CU. ,,Daar begint het. In de plaatselijke samenleving, de wijken en verenigingen kunnen wij die stappen naar voren gaan maken. Met onze mensen die beschikbaar en dienstbaar willen zijn.''

De meer dan 150 bezoekers van de politieke avond konden ook kennisnemen van de drijfveren en plannen van de CU-lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Scherpenzeel en Woudenberg: Marieke van de Beek en Marleen Treep. Ook het publiek werd nog betrokken in een variant op het spelletje 'petje op, petje af' waarmee de mening werd gepeild over een aantal (lokale) onderwerpen. Daarbij kwamen de dames er ook heel slim en ludiek achter hoe de verdeling van Scherpenzelers en Woudenbergers in de zaal was. Aan de hand van de keuze 'Ricky van Wolfswinkel of Marco van Ginkel', de twee internationaal bekende voetbaltalenten die Woudenberg en Scherpenzeel hebben voortgebracht, bleek Woudenberg licht in het voordeel te zijn.

Na afloop van het officiële gedeelte van de avond, waarop de beide afdelingen ook een aantal verenigingen en vrijwilligers in het zonnetje plaatsten met de 'Waardevol Award', kregen de bezoekers ruim gelegenheid om nader kennis te maken met de lokale kandidaten en was partijleider Gert-Jan Segers een populaire en veelgevraagde gast voor selfies tijdens de 'Meet & Greet' met het publiek.