• Margot van de Fliert: ,,Luisteren naar wat de bewoners en gebruikers willen´´.

    CDA

'Groen en levendig dorp´

SCHERPENZEEL In de ogen van CDA-lijsttrekker Margo van de Fliert-Klein is Scherpenzeel een dorp om trots op te zijn. ,,Een mooi groen dorp met uitstekende voorzieningen en een winkelniveau van verrassend hoge kwaliteit. Het leefklimaat in Scherpenzeel werd door de bezoekers van het verkiezingsdebat zelfs beoordeeld met een acht. We zitten op de goede koers.''

Van de Fliert is misschien ook wel een beetje trots op zichzelf, want in de afgelopen vier jaar was zij als CDA-wethouder verantwoordelijk voor onder meer openbare werken & groenvoorziening, verkeer & vervoer, cultuur, recreatie en volkshuisvesting. Ze loodste De Breehoek langs de afgrond en maakte in samenspraak met winkeliers, bewoners van het centrum en andere betrokken inwoners een flinke start met het project Centrumplan. Met name het project Centrumplan is volgens Van de Fliert een voorbeeld van hoe het CDA in Scherpenzeel te werk wil gaan. ,,Luisteren naar wat de bewoners en gebruikers willen en dat vertalen in een aanpak. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor de veiligheid van fietsers in het dorp, maar tegelijkertijd moet het centrum open blijven voor mensen die met de auto boodschappen komen doen. Voor veel winkeliers is het belangrijk dat hun klanten vlakbij hun zaak kunnen parkeren. Goede parkeerfaciliteiten maken een centrum ook aantrekkelijk voor bezoekers en we willen een levendig dorp. Het gaat vaak erom de middenweg te vinden, zodat er niemand wordt benadeeld.''

SPEELPLAATSJES De partij wil zich ook graag beijveren voor meer en aantrekkelijk ingerichte speelplaatsjes voor kinderen. ,,In deze tijd zitten kinderen steeds vaker binnen achter de computer of een tablet. Buitenspelen is veel gezonder en goed voor de omgang met andere kinderen in de buurt. Dat willen we graag stimuleren.'' Andere punten die de partij belangrijk vindt, zijn onder meer het door de gemeente verstrekken van startersleningen om jongeren meer kansen te geven om een woning te kopen en een betere onkruidbestrijding in met name de straten. ,,Door bezuinigingen en beperkingen voor het gebruik van onkruidverdelgers is het onderhoudsniveau van bijvoorbeeld onkruid op stoepen steeds minder geworden. Het CDA vindt dit een taak van de gemeente en wil hiervoor extra geld uittrekken. Dit moet je niet op vrijwillige basis door inwoners laten doen; laten zij hun krachten als vrijwilliger maar inzetten voor andere belangrijke taken in onze gemeenschap.''

Dat het CDA graag een eigen koers vaart, werd in de afgelopen raadsperiode ook duidelijk toen de partij zich als enige uitsprak tegen de invoering van diftar. ,,Natuurlijk vindt ook het CDA afvalscheiding belangrijk. Maar wij overtuigen de burgers liever met een goede voorlichting, dan met een omslachtig systeem van administratie en rekeningen. Het succes van de glasbakken en de papiercontainers is een goed voorbeeld. Het CDA houdt van praktische en simpele oplossingen voor problemen. Daarvoor zullen we ons in de nieuwe gemeenteraad blijven inzetten'', aldus Van de Fliert, die aangeeft beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode als wethouder.