• De parkeerruimte voor fietsen bij bushaltes wordt uitgebreid.

    Adriaan Hosang

'Groot asfaltonderhoud N224'

RENSWOUDE Renswoude heeft nog geen rondweg. Misschien moeilijk haalbaar, zowel praktisch als financieel gezien. Daardoor loopt de drukke N224 dwars door het dorp.

Via de omgevingsvisieverordening van de provincie kunnen gemeenten hun inbreng leveren en aandacht vragen voor leefbaarheid. Dat gaat over meer dan alleen een rondweg. De provincie gaat groot asfaltonderhoud uitvoeren op de N224 in Renswoude en tussen Scherpenzeel en De Klomp, om de verkeersveiligheid en het fietsennetwerk te verbeteren.

BERMVERHARDING Gedacht wordt aan bermverharding buiten de bebouwde kom, een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg, het duidelijker maken van de voorrangssituatie bij zijwegen als Het Binnenveld, de Kastanjelaan en de Kerkstraat. Belangrijk is ook een betere zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen in de bebouwde kom van Renswoude. Het is er te donker, ze zijn te weinig zichtbaar, zeker bij slecht weer. Ook de parkeermogelijkheden voor fietsen bij de bushaltes Barneveldsestraat en Kerkstraat worden uitgebreid. Aan de noordzijde van de N224, tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg komt een fietspad in twee richtingen.

Het graven van de proefsleuven gaat deze maand van start tussen Groot Overeem en de Ubbeschoterweg. In de zomer start het aanleggen van kabels en leidingen en in 2020 voor de glasvezel, water en renovatieriolering.

Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig voor het fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de N224 tussen Ubbeschoterweg en de rotonde Veenweg.