• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

Grote belangstelling bij afscheid van wethouders

RENSWOUDE In gebouw 't Podium werd donderdagmiddag afscheid genomen van de wethouders Dick Vlastuin (SGP) en Hans van de Pol (CDA). Onder trompetgeschal van Hans te Brake arriveerden de beide  wethouders, hun echtgenotes en burgemeester Petra Doornenbal in gebouw 't Podium.

Op het podium de collegetafel, voor deze speciale gelegenheid uit de burgemeesterskamer gehaald. Petra Doornenbal: „We hebben dit gedaan omdat jullie veel aan deze tafel gezeten hebben. Kon die tafel maar eens praten, of misschien toch beter van niet". De burgemeester wees erop dat beide wethouders een half jaar geleden al aangegeven hadden te willen stoppen. „Jullie keken er naar uit. We hebben samen veel besproken, altijd in belang van het dorp. Nee, we vingen elkaar geen vliegen af, het college was echt en hecht."

BEELDJE Over Hans van de Pol zei Petra Doornenbal: „Ja, jij nam je verantwoordelijkheid. Het dossier Dorpshart is niet het prettigste geweest. Nu heb je meer tijd voor je familie en voor Zeeland." Hans van de Pol ontving een fraai beeldje, een muzikale attentie en bloemen voor Evi, z'n vrouw.

GLAS-IN-LOOD Dick Vlastuin werd geprezen om zijn goede humeur, iemand die goed kon relativeren, goedlachs was, een blozende wethouder. Petra Doornenbal: „Van 1978 tot 2006 was je raadslid en vervolgens wethouder. Ja, 40 jaar politiek actief." Voor Vlastuin ook een beeldje, maar ook en glas-in-lood raampje met het gemeentewapen en een boeket bloemen.

Jan Stutvoet, nestor van de raad, memoreerde de verkiezing van Hans van de Pol tot wethouder. Hij wees erop dat het Dorpshart een lastige problematiek geweest was en vond dat de ondernemers nu aan zet waren. Tot Vlastuin zei hij: „In die 40 jaar heb je veel meegemaakt, je werd wel eens emotioneel en ja, het zat niet altijd mee. Je was altijd goed gehumeurd en bedankt voor de fijne tijd.

Art Wolleswinkel sprak namens het CDA en LTO Gelderse Vallei. Hij prees de goede contacten en sprak van een constructieve instelling van het college. Hans van de Pol vertelde dat hij veel de boer op geweest was om kandidaat-raadsleden te vinden en te kijken wie wethouder wilde worden. Na overleg met het thuisfront had hij die taak zelf op zich genomen.

DESKUNDIG Namens de SGP sprak Hans Overeem, die Vlastuin als heel toegankelijk zag, de man van de goede verhoudingen. Hans: „Jij was een deskundig en integer mens, die drie intensieve jaren heeft meegemaakt." Ook de kleinkinderen van Dick bedankten hem en hadden cadeautjes meegebracht, een vertederend beeld.

PLEZIER Dick Vlastuin bedankte voor de mooie woorden, ging in op diverse projecten die hij onder zijn hoede had gehad en wees op de fijne samenwerking binnen het college en met de ambtenaren. Hij keek met plezier terug op deze tijd: „Niet altijd was het gemakkelijk, maar we kwamen er altijd uit."

De receptie werd druk bezocht en er werden heel wat handen geschud.