Heel druk met Diftar

SCHERPENZEEL Wethouder Tonnis van Dijk draait overuren om de inwoners van Scherpenzeel te voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie over de invoering van het nieuwe gedifferentieerde tarief (Diftar) voor de inzameling van grijs afval. Met folders en animatiefilmpjes worden de Scherpenzelers erop gewezen dat afval scheiden loont, zowel voor de portemonnee als voor het milieu. Morgenochtend staat de wethouder van 10.30 tot 13.00 uur voor het beantwoorden van vragen op de markt en morgenavond is hij met hetzelfde doel van 18.00 tot 21.00 uur in De Breehoek te vinden.

,,Ik ben blij dat we, na een jaar vertraging, in januari nu echt van start kunnen gaan met Diftar'' verzucht Van Dijk. ,,Het is een maatregel die echt nodig is, want de kosten van het verwerken van grijs afval blijven maar stijgen. Zo heeft de rijksoverheid voor volgend jaar de belastingentarieven voor afval storten en verbranden fiks verhoogd. Met het tarief voor de afvalstoffenheffing wat de inwoners in de afgelopen twee jaar hebben betaald komen we bij lange na niet meer uit. Omdat de invoering van Diftar vorig jaar op het allerlaatste moment werd uigesteld, konden we de tarieven voor 2018 niet meer aanpassen. Dat heeft ons een tekort van zo'n € 60.000,- opgeleverd. De reserve afvalstoffenheffing is niet onuitputtelijk en bovendien zijn wij wettelijk verplicht om de inwoners kostendekkende tarieven in rekening te brengen. De invoering van Diftar, waarbij de inwoners naast een vastrechttarief gaan betalen voor elke aanbieding van grijs restafval, is de enige methode waarbij we de inwoners de kans kunnen geven om de kosten van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Door heel goed te scheiden kun je er zelfs wat op gaan besparen.''

Van Dijk benadrukt dat de gemeente van het Rijk niet meer zoals voorheen onderscheid meer mag maken in het vastrechttarief (waarin de structurele kosten worden doorberekend) voor de verschillende huishoudens. ,,Maar het is niet uitgesloten dat wij dit vastrechttarief op termijn toch weer wat kunnen verlagen. Naar schatting zo'n 70% van het PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) wat wij inzamelen is herbruikbaar en levert de gemeente een vergoeding op. Hoe meer herbruikbaar PMD-afval wij kunnen aanbieden, hoe hoger de vergoeding. Dat scheelt, net als bijvoorbeeld een lagere ophaalfrequentie van grijs restafval, in de kosten waardoor we het vastrechttarief in de toekomst wellicht verder naar beneden kunnen bijstellen.''

Van Dijk is gepassioneerd als hij praat over afvalscheiding. ,,Afgezien van het hele kostenaspect gaat het bij de invoering van Diftar natuurlijk ook om zorg voor het milieu. Veel van ons afval bevat nog waardevolle grondstoffen. We gooien te vaak textiel, plastic, GFT en papier in ons restafval. Dat is zonde, want daarmee gaan allerlei waardevolle grondstoffen in vlammen op. We lenen de aarde van onze kleinkinderen zeg ik altijd. We moeten daar dus goed voor zorgen en alles wat wij kunnen doen met milieuvriendelijke maatregelen of gedrag met beide handen aanpakken.''

Om de inwoners te helpen bij het managen van hun afvalstromen heeft de gemeente naast de reeds vertrouwde afvalwijzer, ook stickers en een afvalwijzer app ontwikkeld. Verder wordt door middel van folders en een leuk animatiefilmpje wat binnenkort online komt te staan, heldere informatie gegeven over milieubewust afval scheiden en hoe Diftar in elkaar steekt. Voor mensen met vragen over Diftar staat de wethouder samen met ambtenaren van de gemeente morgenochtend ook van 10.30 tot 13.00 uur ter hoogte van de Jumbo op de Scherpenzeelse markt. Wie geen tijd heeft de kraam te bezoeken kan morgenavond ook nog terecht in Kulturhus De Breehoek, waar Van Dijk van 18.00 tot 21.00 uur opnieuw klaar staat om vragen te beantwoorden.