• Voormalig hotel-restaurant wordt woonzorgcomplex voor mensen met geheugenproblemen.

    BDU archief

Herbestemming Holevoet

SCHERPENZEEL De eigenaar van het voormalig hotel-restaurant De Witte Holevoet heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om de bestemming van het pand te wijzigen naar woonzorgcomplex.

Het ontwerp omvat het realiseren van zestien appartementen voor mensen met geheugenproblemen en een verblijf voor de zorgondernemer. Afgelopen week werden de plannen gepresenteerd aan omwonenden.


ZORGECHTPAAR Bureau Delfgou uit Scherpenzeel gaat tekenen voor de restauratie en de verbouwing van het pand dat dateert uit 1942 en een gemeentelijk monument is. Voor de invulling van het woonzorgcomplex is uitgegaan van het concept Herbergier van woonzorgaanbieder De Drie Notenboomen; een soort franchiseformule voor het aanbieden van een kleinschalige particuliere woonvorm met zorg voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een Herbergier wordt als zelfstandige onderneming geleid door een zorg(echt)paar dat zelf (met gezin) in de Herbergier woont.

De Drie Notenboomen is een bedrijf van zorgondernemer Loek Winter, die tot voor kort ook eigenaar was van de recent failliet verklaarde MC ziekenhuizen. Op de website van het bedrijf wordt benadrukt dat de MC Groep en De Drie Notenboomen volledig verschillende entiteiten zijn. ,,Er is geen holdingstructuur. De financiële situatie van de MC Groep heeft daarom geen gevolgen voor De Drie Notenboomen'', zo werd ook tijdens de informatieavond in Scherpenzeel gemeld. Verder is De Drie Notenboomen franchisegever en worden de zorgondernemingen allen gerund door zelfstandige franchisenemers. Dit houdt in dat De Drie Notenboomen een langjarig huurcontract sluit met de eigenaren van de panden (zo ook de Witte Holevoet) en vervolgens voor de exploitatie telkens voor perioden van vijf jaar contracten afsluiten met zelfstandig ondernemers. Vanuit de organisatie wordt ondersteuning geboden bij het verkrijgen van de benodigde investeringen en verzekeringspakketten bij banken en opleidingstrajecten georganiseerd.

De zorg in een Herbergier wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget. De verblijfskosten betalen de gasten uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Inmiddels zijn er sinds de start in 2007 in totaal 41 Herbergiers opgericht.

VERBOUWING Voor de nieuwe Herbergier in Scherpenzeel is men nog op zoek naar een stel wat dit woonzorgcomplex wil gaan exploiteren, zo werd meegedeeld. Het plan voor de verbouwing ligt inmiddels al klaar. Deze wordt helemaal gerealiseerd binnen het bestaande gebouw, waarvan de serre (wintertuin) en entreepartij gaan verdwijnen. Voor de nieuwe entree is aansluiting gezocht bij het ontwerp van de oorspronkelijke entree van het gebouw in 1942.

Andrea van de Beek van Scala Build, die namens eigenaar De Vor de transformatie van de voormalige horecalocatie tot woonzorgcomplex begeleidt, zegt blij te zijn met de nieuwe invulling van het pand. ,,We staan ook erg positief tegenover het businessmodel van de Herbergier van kleinschalige zorg. We denken dat dit echt een aanwinst en een meerwaarde voor Scherpenzeel zal zijn'' aldus Van de Beek die in de afgelopen tijd met meerdere zorgpartijen in gesprek is geweest over een mogelijke exploitatie van het gebouw.