• Johan Mulder (SGP), Johan Slappendel (CDA) en Ad van Es (PRO Scherpenzeel) keren niet meer terug in het gemeentebestuur.

    Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen

'Het zal vast rustig worden in de raad'

SCHERPENZEEL Na de verkiezingen van vorige week keren Johan Mulder (SGP), Johan Slappendel (CDA) en Ad van Es (PRO Scherpenzeel) niet meer terug in het gemeentebestuur. Ze dragen het leiderschap over aan een opvolger. ,,Het zal vast rustig worden in de raad'', grappen de 'Johannen'.

Margreet Hendriks

Met het vertrek van de drie kopmannen verdwijnt er ook een flinke brok politieke ervaring uit de gemeenteraad. Johan Mulder heeft de SGP maar liefst twaalf jaar vertegenwoordigd in de gemeenteraad en Johan Slappendel zat namens het CDA tien jaar in het gemeentebestuur. Ad van Es maakte opgeteld ruim acht jaar deel uit van de gemeenteraad, waarvan in de periode 2006-2010 twee jaar voor het CDA en twee jaar in de daarvan afgesplitste Groep Van Es/Van de Glind. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 keerde Van Es terug in de raad als opvolger van de destijds wegens gezondheidsproblemen terugtredende Teun van der Weert van Democraten Scherpenzeel; de partij die inmiddels door een samenwerking met PvdA en GroenLinks is opgegaan in het huidige PRO Scherpenzeel.

,,Ik werd halverwege 2008, kort na het beëindigen van mijn huisartsenpraktijk, door het CDA gevraagd om toe te treden tot de gemeenteraad en de fractie te gaan leiden'', weet Johan Slappendel nog als de dag van gisteren. ,,Het was een roerige tijd. Van Es en Van de Glind hadden zich kort daarvoor afgesplitst van het CDA en het college, waarin CDA, VVD en CU samenwerkten, was gevallen omdat de coalitie door de zetelroof bij het CDA zijn meerderheid was kwijtgeraakt. Ik kwam bij mijn entree in de raad terecht op de oppositiebank. Het politieke spel vond ik verrassend leuk en ik had ook echt schik in het oppositie voeren. Fractievoorzitter zijn van een coalitiepartij, zoals ik met het CDA in de afgelopen vier jaar heb ervaren, geeft je toch een andere positie. Wat dat betreft was het de juiste volgorde van opbouw.''

FIJNE KNEEPJES Johan Mulder kan dit beamen. Mulder trad aan na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en kwam destijds met de fractie van de SGP ook terecht in de oppositie. ,,Die eerste vier jaar in de gemeenteraad waren voor mij waardevol om politieke ervaring op te doen. Ik wist weliswaar door mijn werk als ambtenaar in een andere gemeente wel het een en ander van gemeentelijke processen, maar weinig van het politieke werk in de gemeenteraad. Bij de SGP hadden wij gelukkig met Bert van Vreeswijk een ervaren oud-wethouder en politicus in de gelederen, van wie ik de fijne kneepjes van het politieke handwerk heb kunnen leren.''

Zowel Slappendel als Mulder gaan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in als lijsttrekker van hun partij. De groep van voormalig CDA-ers Ad van Es en Evert van de Glind heeft zich dan al opgesplitst; Van de Glind gaat deze verkiezingen in met de nieuwe partij Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) en de naam van Ad van Es prijkt op de lijst met kandidaten van de andere lokale partij, namelijk Democraten Scherpenzeel. Van Es zal echter pas in 2014 terugkeren in de gemeenteraad, als opvolger van wijlen Teun van der Weert die de Democraten in deze periode als eenmansfractie vertegenwoordigde.
Na de verkiezingen van 2010 komen SGP en GBS tot een akkoord over de vorming van een gezamenlijke coalitie. Ook in 2014 maakt de SGP weer deel uit van het college, ditmaal in combinatie met CDA en ChristenUnie. Op beide collegeperiodes zegt fractievoorzitter Mulder achteraf met een positief gevoel terug te kijken. ,,Door deel te nemen in een coalitie kun je toch meer invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Belangrijk voor zo'n samenwerking is wel, dat je met elkaar goede afspraken kunt maken en weet wat je aan elkaar hebt. Er moet vertrouwen zijn.''

TEGENGEVALLEN Dit laatste wil Johan Slappendel zeker bevestigen. ,,Toch is het mij in deze periode eerlijk gezegd wel wat tegengevallen hoeveel invloed je als coalitiepartij in de praktijk hebt op het collegebeleid'', bekent Slappendel. Ik ben in de afgelopen vier jaar een aantal keren verrast door bepaalde besluiten van het college.

De diftar is daarvan een mooi voorbeeld. Het plan om dit in deze collegeperiode te gaan invoeren, stond niet op mijn netvlies en het voorstel daaromtrent overviel me echt. Anderzijds, als coalitiepartij hebben wij ons er niet van laten weerhouden om hierover vrijmoedig een eigen standpunt in de raad in te nemen. En eigenlijk is het onafhankelijk beoordelen van het beleid en de voorstellen van het college ook precies de taak van de gemeenteraad. Ik denk dat onze fractie in de afgelopen collegeperiode daaraan goed invulling heeft gegeven.''

,,De politiek is in de afgelopen twaalf jaar steeds dualistischer geworden'', valt Johan Mulder hem bij. ,,Ik denk dat dit vooral in de laatste raadsperiode zichtbaar is geworden. Het is overigens heel goed dat de raad een sterke eigen verantwoordelijkheid voelt en neemt. Daarom hebben we als collegepartijen soms ook voorstellen geamendeerd of ons in bepaalde gevallen achter de oppositie geschaard. In de afgelopen vier jaar hebben wij soms ook wel ingestemd met maatregelen die wij niet leuk vonden, zoals bepaalde bezuinigingen of de verhoging van de OZB. Hoewel wat betreft dat laatste het totaalplaatje van de verhoging van de lastendruk voor de inwoners er lang niet zo slecht uitzag als de oppositie wilde doen voorkomen, hadden ook wij het liever niet gedaan. Maar als je ziet dat er hoe dan ook echt iets moet gebeuren, dan zijn dit de momenten om kleur te bekennen. Dan moet je maatregelen durven nemen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn.''

Slappendel: ,,Het is een kwestie van verantwoordelijkheid durven nemen; daarvoor zijn we in de afgelopen raadsperiode niet weggelopen.''

STEMDE NIET OVEREEN Hoewel Ad van Es in de laatstgenoemde kwesties één van de felste tegenstanders was van het collegebeleid, herkent hij zich wel in de opdracht voor raadsleden en politieke partijen om datgene na te streven waarvan men overtuigd is dat het goed is voor het dorp. ,,PRO Scherpenzeel had graag een groter stempel gedrukt op het beleid van het gemeentebestuur, maar we waren slechts met een eenmansfractie vertegenwoordigd in de raad. Toch denk ik dat wij ons in de gemeenteraad vooral hebben geprofileerd als een partij, die op een constructieve manier oppositie voert. De voorstellen van het college zijn door ons altijd beoordeeld op de inhoud.

Goed is goed en slecht en slecht. Alleen maar overal tegen zijn omdat je in de oppositie zit, zoals bij andere politieke partijen wel heb opgemerkt, is niet de manier waarop PRO Scherpenzeel te werk wil gaan. Samen moeten we doen wat het beste is voor het dorp. Onze visie op wat in het belang van het dorp is, stemde in de afgelopen jaren alleen niet altijd overeen met de koers van het college''

Hoewel Van Es het jammer vindt dat zijn partij de laatste jaren buiten de coalitie is gevallen, is hij er wel trots op dat PRO Scherpenzeel toch in staat is geweest om bepaalde zaken, met name op het gebied van duurzaamheid, onder de aandacht te brengen. ,,Soms ook met succes, als ik kijk naar het besluit van het college om deel te nemen in de zogenaamde Statiegeldalliantie, om maatregelen te stimuleren die leiden tot de vermindering van zwerfafval'', aldus Van Es die vertelt dat het gemeenteraadswerk vooral in een eenmansfractie hem de afgelopen jaren veel inspanning heeft gekost. Deze inspanning is ook de reden dat hij heeft besloten er niet een volgende termijn aan vast te willen plakken en zich daarom op de laatste plaats van de kieslijst te hebben laten plaatsen.

LIJSTDUWER Ook Johan Slappendel en Johan Mulder gingen de laatste gemeenteraadsverkiezingen in als lijstduwer van hun partij. ,,Ik heb het twaalf jaar lang bijzonder naar mijn zin gehad in de gemeenteraad, maar ik had graag meer tijd aan mijn gezin kunnen besteden'', zegt Mulder over zijn afscheid van de lokale politiek. ,,Ik vind het fijn mijn steentje te hebben kunnen bijdragen aan het besturen van het dorp. Samen met de SGP heb ik mij kunnen inzetten voor belangrijke kwesties, zoals het welzijn van het dorp, een goede zorg en aandacht voor werkgelegenheid. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Mijn dankbaarheid geldt zowel de SGP, voor het vertrouwen wat de partij in mij heeft gesteld, als de Here God om het te mogen doen.''

Johan Slappendel zegt ook tevreden terug te kijken op tien jaar inzet voor het algemeen belang. ,,Als ik kijk naar het schrappen van de monumentale bomenlijst, de verbetering van de centrumroute door het weghalen van muurtjes en het verminderen van drempels, wat goed is voor onze busverbindingen en de hulpdiensten, dan ben ik blij wat we met het CDA hierin hebben bereikt. Wat ik ga missen is het debat, want daar heb ik altijd het meest van genoten.
Het raadswerk is veel leuker dan mensen vaak denken. Daarom is het zo jammer dat er steeds minder mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een politieke functie. Ik wil bij mijn afscheid dan ook graag iedereen aanmoedigen om mee te doen met de politiek. Sluit je aan bij een politieke partij en zet je in voor het dorp. Voor mijzelf is het tijd geworden om nu eindelijk echt een keer met pensioen te gaan. Ik had mij bij mijn afscheid als huisarts al voorgenomen om te leren bridgen. Het lijkt er na tien jaar eindelijk van te gaan komen.''