• De sloop van woningen aan de Taets van Amerongenweg is in volle gang

    Adriaan Hosang
  • Hier en daar staat nog een woning overeind maar ook die vallen onder de slopershamer

    Adriaan Hosang
  • Tal van wo9ningen aan de Taets van Amerongenweg worden gesloopt

    Adriaan Hosang

Huurwoningen onder sloophamer

RENSWOUDE Aan de Taets van Amerongenweg, worden de huurwoningen uit de jaren vijftig met de grond gelijk gemaakt.

Stonden de woningen, die momenteel gesloopt worden, allemaal ´horizontaal langs de Taets van Amerongenweg, straks worden de nieuwbouwwoningen ´verticaal´ gesitueerd, waardoor er op de beschikbare grond meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is ook gekozen voor diverse typen woningen. Al in 2015 werd besloten om het plangebied Taets van Amerongenweg te herontwikkelen.

WISSELWONINGEN Het college van B&W werkte daarvoor een verkavelingsplan uit dat als basis heeft gediend bij het opstellen van het bestemmingsplan. In maart 2015 besloot de gemeenteraad tot de sloop van de woningen Taets van Amerongenweg 13-29 en 2-28 (fase 1). Daarvoor in de plaats komen nieuwe woningen. In verband met de sloopplannen moesten de toenmalige bewoners verhuizen.

Sommigen konden een huurwoning ergens in het dorp bemachtigen, terwijl anderen aangewezen waren op een zogenaamde wisselwoningen in plan De Beekweide. Duidelijk was ook dat lang niet iedereen enthousiast was over de plannen van de gemeente.

AFSPRAKEN GESCHONDEN Soms was men zelfs kwaad, omdat eerder gemaakte afspraken geschonden werden. Mensen moesten soms toch sneller verhuizen dan aanvankelijk was gezegd. Via ondermeer Facebook stak menigeen zijn kwaadheid niet onder stoelen of banken.

De bewoners zijn verdwenen en de sloop is ingezet. Overal ligt puin, stenen, kapotte dakpannen, in elkaar geramde kozijnen en omgekapte bomen.