• Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • ,,Die meneer Schuur heeft kennelijk een dikke portemonnee'', constateerde Margo van de Fliert (CDA, rechts op de foto).

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen
 • Ondernemersdebat

  Foto Rinus van Denderen

'Ineens allemaal ondernemerspartijen'

SCHERPENZEEL De Ondernemersverening Scherpenzeel organiseerde donderdagavond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een politiek debat in partycentrum Boschzicht.

Margreet Hendriks

Daarin werden de fractieleiders van de verschillende politieke partijen uitgedaagd hun visie te geven op het ondernemersklimaat in het dorp en de manier waarop de bedrijvigheid zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen. Hoezeer de partijen hun best deden om het ontbreken van de van oudsher in ondernemerskringen nogal populaire VVD bij deze plaatselijke verkiezingen op te vangen, bleek wel uit reacties na afloop. ,,Nooit geweten dat alle politieke partijen in Scherpenzeel ondernemerspartijen zijn.''

MEER VERWACHT Ondanks een volle zaal in Boschzicht viel het aantal lokale ondernemers dat deze avond bijwoonde een beetje tegen. ,,We hadden er eigenlijk veel meer verwacht'', bekende makelaar Gerben van Es die de avond met verve en vaardigheid leidde.

Dat de zaal desondanks behoorlijk vol oogde, was met name te danken aan de flinke opkomst van mensen uit de verschillende politieke achterbannen, die het kennelijk een mooie gelegenheid vonden tijdens de drukke campagneweken hun voeten ook nog wat rust te gunnen. Ook het college van B&W was aanwezig om het debat met belangstelling te volgen.

Elke partij kreeg kort gelegenheid om haar speerpunten in deze verkiezingen toe te lichten. Leuk was dat dit werd gedaan door andere, soms minder bekende, mensen van de kieslijst. De vijf lijsttrekkers kwamen uitgebreid aan het woord in verschillende een-op-een debatten over de door de ondernemers aan hen voorgelegde stellingen. Het mag geen verbazing wekken dat deze gespreksonderwerpen vooral betrekking hadden op wat de politiek in de nieuwe raadsperiode voor de lokale ondernemers in petto heeft.

EENSGEZIND Daarin bleek de politiek trouwens opmerkelijk eensgezind: vooral veel goeds. 'Ondernemen in Scherpenzeel moet leuk zijn' (CDA), 'Uitbreiding naar de schaal van het dorp' (CU), 'Belangenbehartiging ondernemers komt bij ons uit het hart´ (GBS), 'Samen krachten bundelen voor een vitaal dorp' (SGP) en 'Koploper worden op gebied van duurzaam ondernemen (PRO Scherpenzeel); de vijf partijen op het podium benadrukten allemaal het belang van een florerend bedrijfsleven in het dorp. De stelling van de ondernemers dat Scherpenzeel de grote bedrijven de deur uit jaagt, werd door de meeste partijen dan ook met klem tegengesproken.

Alleen Marieke van de Beek (CU) liet duidelijk weten dat haar partij geen voorstander is van uitbreiding van grote, verkeersintensieve bedrijven in Scherpenzeel. ,,In de regio FoodValley hebben we het beleid dat bedrijven met veel transportbewegingen beter gevestigd kunnen zijn op regionale bedrijventerreinen die vlakbij de snelwegen liggen, zoals in Ede'', aldus Van de Beek, die de bedrijvigheid in het dorp liever wilde uitbreiden met middelgrote en kleine bedrijven.

KANSEN PAKKEN Debatpartner Maarten Zwankhuizen (SGP) had wat minder te schaften met de regio. ,,Als het gaat om uitbreiding van bedrijvigheid moeten we de kansen pakken als ze zich voordoen. Dus grote bedrijven zijn wat ons betreft van harte welkom. Dan komen de kleinere bedrijven er vanzelf achteraan.'' Zwankhuizen werd in zijn mening van harte bijgestaan door Henk Brons van GBS. CDA-lijsttrekker Margo van de Fliert benadrukte vooral de bestaande lokale grote bedrijven de ruimte te willen geven. Wat betreft Willem Schuur van PRO Scherpenzeel zou elke uitbreiding welkom kunnen zijn, mits hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van duurzaamheid en klimaatneutraal ondernemen en de bedrijven mooi ingepast kunnen worden in de groene omgeving van Scherpenzeel. Schuur vond toch, dat de gemeente veel meer aandacht en geld zou moeten investeren in duurzaamheid, ook ten aanzien van de eigen gebouwen en het verenigingsleven. ,,Die meneer Schuur heeft kennelijk een dikke portemonnee'', constateerde Margo van de Fliert (CDA) bij het horen van de vele Pro-plannen op het gebied van duurzaamheid. Zij wees erop dat er in de afgelopen vier jaar door het overstappen op energiezuinige straatverlichting al een forse energiebesparing heeft plaatsgevonden en dat de gemeente ook heeft geïnvesteerd in energiemaatregelen van het zwembad.

Ook het ondernemersplan voor een integrale visie op de ontwikkeling van Scherpenzeel, de zondagsluiting en het gemeentelijk parkeerbeleid kwamen op deze debatavond nog uitgebreid aan bod. Meer of minder parkeerplaatsen op Plein 1940, wel of geen uitbreiding van de blauwe zone, al dan niet behoefte aan de mogelijkheid van zondagopening van winkels of bedrijven; de partijen betrokken hierover keurig hun in de afgelopen vier jaar reeds vaker ingenomen stellingen. Allemaal vanuit dezelfde gedachte: datgene doen wat het beste is voor de lokale ondernemersklimaat.

Veel nieuwe inzichten had het debat niet opgeleverd, zo liet een aantal bezoekers na afloop desgevraagd weten. ,,Mooi hoor dat alle politieke partijen zo begaan zijn met de ondernemers. Maar als ze morgen in het Huis in de Wei zitten, zijn het waarschijnlijk ineens allemaal ouderenpartijen geworden. We wachten maar af wat het straks in de praktijk gaat opleveren.''