• ,,We sluiten ons niet op in de refozuil", stelt Henk van der Schoor, lijsttrekker van de SGP in Renswoude.

    M.Barten

'Inhoud moet leidend zijn'

RENSWOUDE Het was de heftigste raadsperiode die Henk van der Schoor in ruim twintig jaar gemeentepolitiek in Renswoude meemaakte. In dat opzicht hoopt de lijsttrekker van de SGP dat de rust na 21 maart weer terugkeert. ,,De inhoud moet weer leidend worden."

Van der Schoor werd in 1996 commissielid namens zijn partij, in 2006 werd hij voor het eerst raadslid. Voor de tweede keer voert hij nu de SGP-lijst aan. Toch is de kans groot dat de lijsttrekker in de komende vier jaar geen gemeenteraadslid wordt. Van der Schoor is namelijk kandidaat-wethouder. ,,De kans dat ik ook wethouder word, acht ik reëel", is zijn inschatting.

BREDE BLIK Toch twijfelde hij lang of hij zich voor dat ambt beschikbaar moest stellen. Hij verwijst daarbij naar zijn persoonlijke situatie. ,,Stel dat ik nu de uitdaging aanga en over vier jaar terug de arbeidsmarkt op zal gaan. Dan ben ik 58 jaar, een lastige leeftijd om weer een nieuwe baan te zoeken. Daarnaast is het wethouderschap in Renswoude geen fulltime baan." Toch zei Van der Schoor na lang wikken en wegen 'ja' op de vraag vanuit zijn partij. ,,Ik voel een zekere verantwoordelijkheid." Die verantwoordelijkheid voelt hij niet alleen voor zijn eigen achterban, zo benadrukt hij. ,,Ik denk dat we afwijken van het beeld dat veel mensen van de SGP hebben. We sluiten ons niet op in een refozuil en denken niet alleen vanuit dat belang, maar hebben een brede blik op het dorp."

ALLE BLOEDGROEPEN Van der Schoor doelt bijvoorbeeld op de huidige nieuwbouw van basisschool De Borgwal. ,,In een discussie werd eens geroepen dat het ons waarschijnlijk niets zou uitmaken, omdat kinderen van onze achterban niet naar De Borgwal gaan." Aan die suggestie stoorde Van der Schoor zich.

,,Het gaat erom dat we gezamenlijk Renswoude vitaal houden, met voorzieningen voor alle bloedgroepen. Om die reden hebben we in het verleden bijvoorbeeld ook voor de aanleg van twee kunstgrasvelden bij de voetbalvereniging gestemd." Van der Schoor wil de komende raadsperiode graag werk maken van een 'toekomstvisie' voor Renswoude. ,,We zijn net als alle andere partijen voor een zelfstandig Renswoude, maar willen dat op termijn ook blijven. Ik denk dat het daarom goed is om te onderzoeken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, bijvoorbeeld met een toekomstvisie op ons voorzieningenniveau, een uitgekiend en duurzaam woningbouwprogramma en de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie."

Verder hoopt Van der Schoor dat de rust terugkeert in Renswoude. ,,In de discussie over het Dorpshart en eventuele nieuwbouw van het gemeentehuis is veel gezegd, waarbij de emoties soms de overhand kregen. Ik hoop dat we dat nu achter ons kunnen laten en ons weer op de inhoud kunnen richten", zegt Van der Schoor. Dat gaat de SGP Renswoude wat hem betreft met drie zetels doen.

,,Bij de vorige verkiezingen haalden we de derde zetel als restzetel binnen. Onze ambitie is dit keer om drie volle zetels in de wacht te slepen."