• Links Jaap van Beesten op het bordes van Kasteel Renswoude.

    Adriaan Hosang

Jaap van Beesten stopt met geschiedenislessen

RENSWOUDE Na jaren de geschiedenislessen van Renswoude op de basisscholen te hebben verzorgd en ontwikkeld , heeft Jaap voor het laatst de rondleiding in het kasteel gegeven voor groep acht van de Borgwalschool.

Scholieren trokken hem, kregen zijn aandacht en vandaar ook dat hij steeds bezig was om scholieren, ook was dat in het basisonderwijs, iets te leren, iets bij te brengen.

Hij ontwikkelde en verzorgde de geschiedenislessen in de ´Cultuurhistorische geschiedenis van Renswoude´. Hij organiseerde rondleidingen in de oudheidkamer, kasteel Renswoude, de Nederlands Hervormde Kerk.

Vele jaren heeft Jaap van Beesten leerlingen van groep 5 tot en met 8 op verschillende manieren de geschiedenis van Renswoude bijgebracht.

De lessen begonnen in groep 5 met via een memoriespel waarin hij vertelde over de straten in het dorp, voor groep 6 met een speciaal ontworpen kwartetspel waarin het leven in het buitengebied aan bod kwam, terwijl in groep 7 de geschiedenis van de Koepelkerk, de Oudheidkamer in het gemeentehuis aan bod kwamen. Met groep 8 bezocht hij Kasteel Renswoude.

,,Dat kasteel had vaak toch iets ´spannends´. Bij het bezoek aan de Koepelkerk nam ik de kinderen mee naar het orgel en gingen we via die smalle trap naar boven", vertelt Jaap. ,,De kinderen vonden de bezoeken aan de gebouwen heel mooi.´´

Jaap werd ondersteund door vrijwilligers die voldoende zijn opgeleid om zijn werk, het vertellen van de geschiedenis van Renswoude, voort te zetten.