• Edward Doelman

'Jeuk' van oproepen dossier gemeentehuis

RENSWOUDE De Werkgroep Behoud Gemeentehuis werd door alle partijen onder de complimenten bedolven, maar lijkt toch bakzeil te halen. Er tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af die voor bouw van een nieuw gemeentehuis in het Dorpshart zal kiezen. Dat is de conclusie nadat het lijvige dossier woensdag in de commissievergadering besproken werd.

 

Edward Doelman

 

De raadscommissie kende een opmerkelijke start. De werkgroep had veel energie gestoken in haar alternatief voor verbouw en uitbreiding van het huidige gemeentehuis en kwam te elfder ure ook nog met de melding dat ondernemer Bert van Voorthuizen belangstelling heeft om zijn fietsenzaak in het Dorpshart te vestigen. Verder zat Frank van Woerden, die een nieuw, toekomstbestendig gemeentehuis en de openbare bibliotheek wil opleveren in het Dorpshart en het huidige gemeentehuis over wil nemen, ook op de goedgevulde publieke tribune. Het verbale vuurwerk kwam echter niet van buitenaf. ,,Jammer dat niemand inspreekt", verzuchtte Jan Stutvoet van Dorpsbelang Renswoude.

Die constatering kwam na een uur als een boemerang terug in de discussie. Er werden zoveel vragen over financiële aspecten, de ontwikkeling en het proces op de belanghebbenden afgevuurd, dat commissievoorzitter Beeldsnijder de mogelijkheid opperde om de Werkgroep Behoud Gemeentehuis en Van Woerden alvast wat antwoorden te laten geven. Die uitzondering werd echter niet gemaakt. De formele, democratische weg moest gevolgd worden.

 

DUBBEN De standpunten van de vijf partijen in de kwestie zijn nog niet allemaal duidelijk. De VVD dubt nog, ook nadat er contact was met Van Voorthuizen over eventuele vestiging in het Dorpshart. ,,Dit plan is serieus, maar het is allemaal kort dag. We zijn er nog niet uit welke kant we op willen", verwoordde Peter Walraven.

Dorpsbelang Renswoude zit in hetzelfde schuitje. ,,Ook wij houden alle opties nog open", aldus Stutvoet, die aangaf moeite te hebben met de verschillen in de financiële onderbouwingen. In de berekeningen van de Werkgroep Behoud Gemeentehuis en de gemeente Renswoude voor renovatie van het oude gemeentehuis zit een verschil van 7 ton. Volgens Stutvoet maakt dat het lastig om een goede inschatting te maken.

 

GEEN CADEAUTJES De ChristenUnie, voorstander van behoud van het huidige gemeentehuis, opperde daarom zelfs een 'third opinion', nadat de gemeente al een second opinion voor de berekening liet uitvoeren. ,,Dat gaat mij echt te ver", antwoordde wethouder Hans van den Pol fel. De verschillen zitten onder meer in de bouwbegeleiding, zo maakte hij duidelijk. Een ander voorbeeld zijn de kosten voor tijdelijke verhuizing van ambtenaren. Door de hulp van lokale ondernemers verwacht de werkgroep daarop te kunnen besparen. ,,Maar die cadeautjes aannemen van lokale ondernemers, dat kan niet. Dat heeft met de integriteit van de gemeente te maken en is juridisch ook onmogelijk. Zoiets moet openbaar aanbesteed worden."

Coalitiepartijen CDA en SGP maakten ook duidelijk hoe zij in het dossier staan. Zij staan positief tegenover het raadsvoorstel voor nieuwbouw in het Dorpshart en verkoop van het huidige onderkomen aan Van Woerden. ,,We slaan twee vliegen in één klap: we krijgen een toekomstbestendig gemeentehuis en het Dorpshart wordt voltooid", verklaarde Van 't Foort (CDA). Hij wees nog op het feit dat Van Woerden niets aan het aangezicht van het monumentale pand zal veranderen. ,,Laat de bus met toeristen maar voorrijden."

 

NIET RESPECTVOL Henk van der Schoor ploos het thema nog eens uit en concludeerde dat nieuwbouw een belangrijke impuls voor het Dorpshart betekent en de gemeenschap minder geld kost dan verbouwing van het gemeentehuis. ,,Complimenten voor het verzette werk van de werkgroep, maar het voldoet niet aan alle financiële kaders", stelde de SGP'er. Al sinds 2009, nadat duidelijk werd dat RSW er niet was gekomen, is een toekomstbestendig gemeentehuis volgens hem prioriteit geweest. Sinds november is 'de boot aan' in Renswoude, toen Van Woerden zijn plannen ontvouwde. ,,Maar die discussie is niet altijd even respectvol gevoerd."

Van der Schoor was scherp op de oproep van de werkgroep om als raad 'leiderschap te tonen'. ,,We nemen het besluit met hoofd en hart, voor nu en de komende generaties, en scharen ons daarom met een positieve grondhouding achter het collegevoorstel", zo verwees Van der Schoor fijntjes naar het betoog van de werkgroep. Ook Walraven had zich eraan gestoord. ,,Moeten we leiderschap tonen? Van zulke oproepen krijg ik jeuk." Over het voorstel wordt in raadsvergadering van 27 juni een definitief besluit genomen.