• Aart Aalbers
  • Bas Czerwinski

Kansrijke coalitie nodigt PRO Scherpenzeel uit, formatie gestart

SCHERPENZEEL De ´Kansrijke coalitie´, GemeenteBelangen Scherpenzeel en ChristenUnie, nodigt PRO Scherpenzeel uit om deel te nemen aan de coalitieonderhandelingen. De afgelopen weken heeft informateur Hans van Velden, in het kader van een verkenning van deze optie, gesproken met de beoogde coalitiepartners GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) en ChristenUnie (CU).

Van Velden: ,,Ik heb geconstateerd dat er sprake is van voldoende chemie tussen partijen en dat er sprake is van een groeiend vertrouwen in elkaar. Dit is een absolute voorwaarde voor samenwerking”.

In zijn verslag geeft de informateur aan dat de partijen verdeeld zijn over de vraag hoe groot de nieuwe coalitie en het nieuwe college moet zijn, gelet op de opgaven die er liggen, de te ontwikkelen bestuurskracht en de versterking van de positie van Scherpenzeel in de regio. ,,Een breder college steunt automatisch op een grotere meerderheid in de gemeenteraad. De ene partij vindt dit overigens relevanter dan de andere partij. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat er juist deze weken een burgemeestersvacature is ontstaan. GBS opteert van meet af aan voor een compacte coalitie, met bij voorkeur een college met twee wethouders. De voorkeur ligt hierbij bij een coalitie met de CU. GBS heeft echter aangegeven dat zij in een eventueel drie- partijencollege een rol ziet voor PRO Scherpenzeel (PRO).´´

Gelet op de opgaven die er liggen, de zowel binnen als buiten de gemeente te ontwikkelen bestuurskracht en het gegeven dat er een burgemeestersvacature is ontstaan, zijn partijen overeengekomen om PRO Scherpenzeel uit te nodigen om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen.

Het streven naar een breed draagvlak, gebaseerd op de verkiezingsuitslag, ligt hier aan ten grondslag. PRO Scherpenzeel heeft maandagavond 16 april 2018 op dit uitdrukkelijke verzoek van GBS en CU positief gereageerd.

Van Velden: ,,Ik heb er thans bij de drie partijen op aangedrongen om de komende weken te benutten om op basis van hun programma’s werk te maken van een spoedige opstelling van een coalitieakkoord. Scherpenzeel heeft naar mijn mening thans echt behoefte aan een stabiel college dat binnen en buiten de gemeente een positieve uitstraling heeft en dat daadkrachtig en slagvaardig aan de slag gaat”.

De informatieperiode is hiermee afgesloten en de formatieperiode wordt nu gestart in Scherpenzeel. Van Velden: ,,Door de drie partijen is afgesproken om de komende weken verder overleg te voeren, dat gericht is op de totstandkoming van een coalitie GBS, CU en PRO´´.