• Bezoekers bij de stand van Stichting Parousie

    Gemeente Scherpenzeel

Kennismaken en samenwerken hoofdpunten Sociaal Domein

SCHERPENZEEL Inwoners wisten de weg te vinden naar de informatiebijeenkomst van de gemeente Scherpenzeel over het Sociaal Domein. Deze vond plaats in de Breehoek afgelopen zaterdagochtend 23 juni.

Wethouder Henk Vreeswijk sprak bij zijn welkomstwoord de wens uit: ,,om met elkaar de verbinding te zoeken vanuit het nieuwe coalitieprogramma.´´ Ook onderstreepte hij nog eens het belang van samenwerken. Die oproep viel in goede aarde bij de vijftien organisaties van (zorg)aanbieders en inwoners. Deelnemers maakten graag kennis met elkaar en wisselden informatie uit.

Met belangstelling werd gebruik gemaakt van de jubel-, klaag- en inspiratiemuur. Hier konden bezoekers hun mening geven over het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein in wording. Met onderwerpen zoals WMO, jeugdhulp, participatie en gezondheid. Aan de
ronde tafels gingen de gesprekken verder over de hulpverlening in Scherpenzeel en mogelijke verbeteringen. De kinderen vermaakten zich opperbest. Voor hen waren er veel activiteiten. De pianist van Kwintes verhoogde de sfeer met zijn spel in de zaal.

VERVOLG De gemeente zal een nieuwsbrief uitbrengen over het Sociaal Domein in aanloop naar het nieuwe beleidsplan.