• Anouk Koster (midden) is de nieuwe jongerenwerker in Scherpenzeel.

    Janneke Hek

'Kom vooral met je ideeën'

SCHERPENZEEL Ambitieus is ze, de nieuwe jongerenwerker van Scherpenzeel. Anouk Koster is sinds kort het aanspreekpunt voor jongeren in het dorp. Door contacten te leggen met verschillende organisaties die wat voor de jeugd kunnen betekenen, draagt ze bij aan hun welzijn. De komende tijd zal ze op de fiets te vinden zijn op plaatsen in het dorp waar jongeren zich ophouden.

ZES UURTJES Haar voorganger Daam van Capellen heeft haar geïnformeerd over de locaties waar de lokale jeugd in haar vrije tijd te vinden is. ,,Er is geen officieel jeugdhonk in Scherpenzeel, maar bijvoorbeeld bij de Breehoek en in het park hebben jongeren hun stek. Daar ga ik 's avonds even langs voor een praatje. Het werk van een jongerenwerker is vooral luisteren". Iedere week is ze één avond te vinden in het dorp voor gesprekken met jongeren buiten.

Koster nodigt geen jongeren uit voor activiteiten. Het initiatief kan wel uit hen zelf komen, zoals bijvoorbeeld voor een straatvoetbaltoornooi of, zoals in Woudenberg, een FIFA game-wedstrijd.

,,Kom vooral met ideeën. Ik ben benieuwd wat jullie graag willen in Scherpenzeel. Wat mis je? Wat lijkt je leuk?", spreekt Koster de jeugdige dorpsgenoten rechtstreeks aan.

Koster kijkt ook bij de Woudenbergse jongerenwerker Reinier Van Santen in de keuken. Hij heeft inmiddels een netwerk opgebouwd van jongeren.

Er komen mooie initiatieven uit voort. Het is echter wel opvallend dat Woudenberg dertig uur per week vrijmaakt voor het jongerenwerk, terwijl Scherpenzeel het met zes uurtjes moet doen.

ALCOHOL EN DRUGS Belangrijk vindt ze dat jongeren al jong in beeld komen bij het jeugdwerk. En niet alleen de jeugd die buiten te vinden is, staat op haar lijstje. ,,Ik kom ook graag in contact met jongeren die juist (te) vaak alleen thuis zitten, jonge mantelzorgers of jeugd die door allerlei oorzaken niet meer naar school gaan". Ze heeft ondersteuning bij haar werk van Reinier van Santen, jongerenwerker in Woudenberg en een stagiaire.

Op Facebook en Instagram is het jeugdwerk in Scherpenzeel te vinden met de zoekterm Jeugd-punt Scherpenzeel. ,,Er staat nog niet veel op, dat is 'work in progress'", geeft Koster aan. Jongeren moet je zoeken waar ze te vinden zijn, en dat is ook online, is haar mening.

In overleg met de gemeente, wijkagent en BOA brengt ze de jongeren en hun uitdagingen in beeld. ,,Alcohol en drugs spelen zeker een rol in het dorp. Gelukkig zijn er geen hele grote problemen maar is alertheid en oplettendheid wel vereist". Geen opgeheven vingertje, wat haar betreft, in gesprek komen staat op nummer 1.

Inmiddels heeft ze contact gehad met wijkagent Fred en BOA Wim. ,,Zij zijn goed op de hoogte van de jongeren in Scherpenzeel. En ze kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Ook het Centrum voor Jeugd en gezin is voor mij een bron van informatie. Ook heeft mijn voorganger Daam mij uitgebreid ingelicht".

Contacten met de kerken en vrijwilligersorganisaties staat nog op haar lijstje.

[][Anouk Koster is te bereiken via ak@jeugd-punt.nl of via 06-12895434.