• Jan Raven en Heino Schut werden gehuldigd door de heer Windhouwer

    Adriaan Hosang
  • Een goed gevulde zaal tijdens de feestavond, bezig met de bingo

    Adriaan Hosang

Kunst en Vliegwerk huldigt Jan Raven en Heino Schut

RENSWOUDE Tijdens de jaarlijkse feestavond van vogelvereniging Kunst en Vliegwerk zijn de jubilerende leden, Heino Schut en Jan Raven, onder grote belangstelling gehuldigd .

Voorzitter Heino Schut was tevreden. Hij verwelkomde alle aanwezigen, in het bijzonder districtsvoorzitter Piet Windhouwer. Hij verzocht de heren Raven en Schut om even naar voren te komen.

Windhouwer vergeleek Raven en Schut met het vroegere tv-spel ´Zo vader, zo zoon´. Bij beiden was hun vader eerst actief in de vogelsport geweest. Hun zoon had dat voorbeeld gevolgd . Hij zag hoe Schut vaker deelnam aan shows, wat Raven in het begin had gedaan. Windhouwer richtte zich allereerst tot Jan Raven, die veertig jaar lid was van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hij wees erop dat Jan's vader destijds in de duivensport actief was. Jan volgde dat voorbeeld, maar stapte over naar Valkparkieten en Neophema's en later grote parkieten, zoals de Rosé Kaketoes, Bergparkieten en Koningsparkieten.

Windhouwer wees erop dat door diverse verhuizingen volières moesten worden afgebroken, om ze later weer op te bouwen.

ZEBRAVINKEN Ook bij Heino Schut was zijn vader het voorbeeld geweest. Hij ging eerst thuis vogels houden. Vervolgens, toen hij zelfstandig ging wonen, ook hield hij vogels in hokken en een volière. Heino begon met zebravinken en kweekte zebravink en diverse soorten duiven, totdat hij gegrepen werd door de kleurrijke schoonheid van rijstvogels.

Met die vogels had hij op tal van shows veel succes. Hij kreeg diverse prijzen. ,,Het zou leuk zijn als je dat op de nationale show in Apeldoorn ook zou doen´´, aldus Windhouwer. Hij zag Heino Schut als een actieve en bevlogen voorzitter. Jan Raven ontving de speld voor veertig jaar lidmaatschap, Heino Schut voor vijfentwintig jaar.

Voorzitter Schut bedankte Windhouwer voor zijn vriendelijke woorden. Naast vijf rondjes bingo was er ook een kinderbingo en een leuke verloting met tal van prijzen.