• BDUmedia

Kunstgrasveld in de wacht

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft een besluit over de aanleg van een tweede kunstgrasveld bij voetbalvereniging Valleivogels voorlopig uitgesteld. Het voorstel is donderdagavond de raadsagenda afgevoerd om later dit jaar, wanneer er overeenstemming is over de nieuwe gebruikersovereenkomsten met de buitensportverenigingen, opnieuw te worden voorgelegd.

Het initiatief om het voorstel over het kunstgrasveld van de agenda te schrappen kwam van wethouder Tonnis van Dijk. De wethouder kwam tot dit advies naar aanleiding van alle kritiek op het voorstel in de Opinieronde. De fracties van SGP, VVD en PRO Scherpenzeel hadden daarbij al te kennen gegeven geen krediet voor een kunstgrasveld ter beschikking te willen stellen voordat de slepende kwestie van de nieuwe gebruikersovereenkomsten met de buitensport is opgelost. Daarnaast vond men dat er meer inzicht in de financiële situatie van Valleivogels zou moeten komen. Verder werd er zorg uitgesproken over de mogelijke precedentwerking die van een dergelijk besluit uit kon gaan, met name omdat er ook bij Mixed Hockeyclub De Holestick wensen zijn geuit voor de uitbreiding van hun kunstgras in verband met de omzetting van een slagveldje naar een jeugd wedstrijdveld.Met alleen de toegezegde steun van CU en GBS voor een tweede kunstgrasveld bij Valleivogels lag de doorslaggevende stem bij de fractie van het CDA. Echter, deze partij toonde zich in de Opinieronde ook niet bepaald enthousiast over het voorstel, waardoor wethouder Van Dijk kennelijk niet erg gerust was op de afloop van een eventuele stemming. Hij stelde dan ook voor om het voorstel voorlopig van de agenda af te voeren zodat hij dit (ingevolge de wens van een groot deel van de gemeenteraad) in het najaar, samen met de nieuwe gebruikersovereenkomsten voor de buitensportverenigingen, opnieuw aan de raad kan voorleggen. Om een eventueel tweede kunstgrasveld bij Valleivogels in de zomer van 2018 te kunnen realiseren sloot Van Dijk niet uit dat er  in oktober, speciaal voor dit onderwerp, een extra raadsvergadering moet worden ingelast.