• De slaagde SOVA cursisten met de beide juffen.

    Adriaan Hosang
  • De slaagden met hun diploma tussen de beide juffen.

    Adriaan Hosang
  • De laatste dag van de SOVA training.

    Adriaan Hosang

Leerlingen Borgwal ontvangen SOVA-diploma

RENSWOUDE Acht leerlingen van basisschool De Borgwal sloten dinsdag hun SOVA-training af. Net na de voorjaarsvakantie was met die training gestart en in totaal waren er 14 trainingen. 

Tijdens die trainingen kwamen zaken aan bod als: Hoe ga je te werk als je ergens nieuw bent, hoe voer je een gesprek, hoe laat je zien dat je luistert, hoe geef je een compliment, hoe ontvang je een compliment. hoe laat je zien/horen hoe je je voelt, hoe kun je je gedrag naar aanleiding van een gebeurtenis ombuigen, hoe vraag je iets aan een ander, hoe vraag je of je mee mag doen, hoe kun je 'nee' zeggen, hoe reageer je als je (terecht) kritiek krijgt, hoe kun je aangeven dat je last hebt van een ander en hoe ontvang je je diploma. Uit groep 5 deden Inge, Jennifer, Anna en Lotte mee. En uit groep 6 deden Lars, Coen, Dione en Rianne mee. Duidelijk werd wel dat de leerlingen veel geleerd hadden van Juf Speelman en Juf Rozema.

Tussen de bedrijven door werd er door de leerlingen ook thuis en op school nog heel wat geoefend en was er ook huiswerk. Maar ook de ouders moesten aan de bak en tot slot was er ook een ouderavond. Op die ouderavond konden de leerlingen laten zien wat ze zoal geleerd hadden. En op dit moment zijn er al leerlingen in groep 5 die zin hebben om volgend cursusjaar mee te gaan doen.

Voordat dinsdag de diploma's uitgereikt werden moesten er eerst nog wat formulieren ingevuld worden. Vervolgens gingen de kinderen in de toetsopstelling zitten in het lokaal van groep 4 en is het examen afgenomen. Het leuke was natuurlijk wel dat iedereen geslaagd is dus dat werd lekker smikkelen en smullen van de taart die al klaar stond. Vervolgens gingen de leerlingen naar het speellokaal waar de ouders al op hen zaten te wachten. Daar mochten alle leerlingen om de beurt vertellen waarom ze hun diploma verdiend hadden en aansluitend volgde de officiële diploma-uitreiking.

Deze week of volgende week gaan de mappen weer mee naar huis en het verhaal van de SOVA-leerkrachten waarop staat wat de leerlingen geleerd hebben tijdens deze trainingen. Christine Speelman en Annet Rozema bedankten ook de ouders voor hetgeen zij voor hun gedaan hadden. ,,Het is top." Tot slot hadden zo ook nog enkele goede adviezen.