• Wethouder Arnout Wijs verwelkomt de aanwezigen op de vrijwilligersavond.

    Adriaan Hosang

'Dank voor uw enorme inzet'

RENSWOUDE De gemeente hield donderdagavond in samenwerking met de Senioren Welzijnsorganisatie (SWO) Scherpenzeel/Renswoude de jaarlijkse vrijwilligersavond voor de vrijwilligers uit Renswoude. De gezamenlijke vrijwilligersavond met Scherpenzeel is verleden tijd.

[INZET In sportcafé van De Hokhorst was het druk. Wethouder Arnout Wijs heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij was blij dat velen gehoor gegeven hadden aan de uitnodiging van de gemeente. Wijs: ,,Dank voor uw inzet als vrijwilliger en voor alles wat u doet. Vrijwilligers zijn belangrijk voor verenigingen en instanties en voor de gemeente. Straks gaan we wat eten en drinken en ik denk dat u vast ook nog van elkaar leert".

HOGE OPKOMST Namens de SWO heette ouderenwerker Martine van Garderen de aanwezigen welkom. Ze sprak van en gemêleerd gezelschap. Ook zij was verrast over de hoge opkomst. ,,We krijgen nu eerst even een kleine 'warming-up' via een quiz met twaalf vragen over Renswoude en organisaties die daar actief zijn". Nadat ze iets over vrijwilligerswerk had verteld, wees ze erop dat na de quiz een stamppotbuffet van De Dennen geserveerd zou worden.

Op het tv-scherm verscheen de quiz met vragen als: hoeveel inwoners heeft Renswoude? Aan de Dorpsstraat stonden de eerste woningen van het dorp, aan welke straten daarna? Renswoude raakte grond aan Scherpenzeel en Veenendaal kwijt, wanneer? Ook de herindeling en het percentage tegenstemmers werd gevraagd. Maar ook hoe tennisvereniging Dicke Rijst aan haar naam was gekomen en hoeveel organisaties in Renswoude vrijwilligers hebben. Nadat Van Garderen de antwoorden had gegeven, bleek dat één tafel heel goed gescoord had. Inmiddels was het tijd geworden voor stamppot.