• Bert van Voorthuizen, Marinus van Dronkelaar, Martijn Wolswinkel en burgemeester Petra Doornenbal.

    Adriaan Hosang

Vrijwillige brandweer Renswoude met 'snelste uitruk in Utrecht'

RENSWOUDE Burgemeester Petra Doornenbal zette tijdens de jaaravond van de vrijwillige brandweer Renswoude twee brandweerlieden in het zonnetje, Martijn Wolswinkel die tien jaar lid was en Marinus van Dronkelaar die het diploma chauffeur/pompbediender ontving.

Doornenbal was blij met de inzet van de brandweer voor de veiligheid van het dorp. Ook een afgevaardigde van de Veiligheidsregio Utrecht was aanwezig. Voor de brandweer komt er een nieuwe brandweerkazerne. wellicht al volgend jaar.

NIEUWE KAZERNE De brandweeravond werd geopend door Elbert Pater. De voorzitter van de brandweervereniging gaf in het kort een toelichting op het programma voor deze avond, voordat hij de microfoon overhandigde aan postcommandant Bert van Voorthuizen. In zijn toespraak ging hij in op de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne. Hij wees erop dat hier hard aan gewerkt wordt en dat de nieuwe kazerne op de huidige locatie gerealiseerd gaat worden. Van Voorthuizen: ,,Het kan best eens de laatste korpsavond in deze kazerne geweest zijn".

TEVREDEN Voor de nieuwe brandweerkazerne is een voorlopige gunning gedaan aan Bouwbedrijf Osnabrugge in Scherpenzeel. Van Voorthuizen: ,,Ik ga er vanuit dat dit bedrijf de nieuwe kazerne gaat realiseren. Het is voor ons gelukkig geen probleem om nieuwe mensen te vinden.'' Het is dan ook niet zo gek dat wij de snelste uitruk in de provincie Utrecht hebben. Ook maakte Van Voorthuizen duidelijk dat er straks een derde brandweerwagen komt, waar bij de bouw van de kazerne rekening mee wordt gehouden.