• Burgemeester Ben Visser met zijn gezin.

    Foto Rinus van Denderen

'Meer van gas geven, dan remmen'

SCHERPENZEEL Vrijdagmiddag wordt in een bijzondere raadsvergadering in De Breekhoek en een aansluitende receptie, afscheid genomen van burgemeester Ben Visser. De jonge burgervader, die zijn eerste ambtstermijn net niet vol zal maken, verruilt zijn ambt voor een nieuwe uitdaging in het commerciële bedrijfsleven. ,,Ik denk dat deze baan in deze fase van ons leven beter past. ''

Het afscheid is iets waar Visser beslist met gemengde gevoelens naar uitkijkt. ,,Ik had het mij bij de aanstelling in 2013 anders voorgesteld'', bekent hij ,,Het burgemeestersambt vind ik nog steeds één van de mooiste beroepen in het land. Het is bovendien maar weinig mensen gegeven zo'n eervolle functie te mogen bekleden. Mijn besluit om er toch vrijwillig afstand van te doen, is dan ook niet zomaar tot stand gekomen. Ik heb er flink over getwijfeld. In de afgelopen bijna vijf jaar heb ik al mijn energie en ambitie in dit ambt gestopt. Ik heb alles gegeven wat ik te bieden had. Uiteindelijk ging dat zelfs ten koste van mijn gezondheid. Dan moet je gaan nadenken of je op de goede weg bent; je afvragen wat je doelen zijn in het leven en wat het allerbelangrijkste is voor jezelf en voor je gezin. En eerlijk gezegd kwam ik tot de conclusie dat ik mij niet nog jarenlang burgemeester van Scherpenzeel zag blijven. De termijn uitdienen tot 2019 en overstappen naar een nieuwe gemeente, ambiëren wij niet. We hebben een jong gezin en eigenlijk zijn wij de mensen er niet naar om telkens weer ons boeltje op te pakken en ergens anders te gaan aarden. Wij houden voor het gezin van rust en stabiliteit. Deze nieuwe stap in ons leven stelt ons in de gelegenheid om weer in de buurt van onze familie op Urk te gaan wonen. We zijn echte familiemensen, net als veel Scherpenzelers zijn. Nu onze ouders echt ouder beginnen te worden, de 80 naderen, en gebreken krijgen, willen we graag wat dichter bij hen zijn in de komende jaren. Ook is een veilige en vertrouwde omgeving voor onze kinderen belangrijk. Niet te veel wijzigingen van school, et cetera. Het belang en welzijn van ons als gezin is uiteindelijk de doorslaggevende reden geweest voor het besluit om nu toch voor een andere loopbaanstap te kiezen.''

VERWACHTINGSPATRONEN Visser bevestigt dat zijn burgemeesterschap in deze plaats hem niet altijd even makkelijk is gevallen. Of zijn jonge leeftijd, in combinatie met het nogal eigenzinnige karakter van de lokale politiek, hierbij een rol heeft gespeeld, laat hij desgevraagd een beetje in het midden. ,,Als ik kijk naar de profielschets waar ik destijds op werd geselecteerd (een overtuigend boegbeeld, krachtig bestuurder en een hartelijke persoonlijkheid; leiderschap tonen bij het positioneren van de gemeente in de regio, et cetera), dan geloof ik dat ik al deze eigenschappen in redelijke mate heb meegebracht en ingezet. Wel was er achteraf gezien, denk ik, sprake van verschillende verwachtingspatronen. Ik ben als een soort van 'bouwpastoor', met een sterke voorkeur voor ontwikkeling, terechtgekomen in een gemeente die meer gericht is op een dynamiek van beheer. Het verschilt sterk met de cultuur van 'mouwen opstropen en gas geven' waaruit ik voortkwam. Soms voelde ik me daardoor minder de juiste man op de juiste plek. Toen ik werd benaderd voor de functie van directeur bij Remondis, een bedrijf met een sterke ambitie om te groeien, begon dat meteen te kriebelen. Voordat ik in het gemeentebestuur terechtkwam, heb ik ook in het bedrijfsleven gewerkt en ben ik veel met innovatie en vernieuwing bezig geweest. Iets wat sterk mijn hart heeft. Ik hou van dat soort uitdagingen in mijn werk.''

PERSOONLIJK CONTACT Het dubbele gevoel bij het afscheid van zijn ambt denkt Visser nog wel een tijdje te zullen houden. ,,Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen, om burgemeester te mogen zijn. Ik heb hier veel geleerd en waardevolle levenservaring opgedaan", zegt Visser. ,,Vooral het persoonlijke contact met de inwoners van Scherpenzeel zal ik gaan missen. Het samenzijn bij plechtigheden als de jaarlijkse Dodenherdenking - in de context van de indrukwekkende oorlogshistorie van ons dorp - waar Johan Lagerweij mij altijd erg bij heeft geholpen. Of de feestelijke viering van Koningsdag, met de gemotiveerde vrijwilligers van onze Oranjevereniging, zoals Martin en Paula, blijven voor mij de mooiste momenten uit de burgemeestersperiode. Op die momenten is daar de burgemeester in de rol van burgervader, te midden van de gehele gemeenschap. Dat vind ik het mooist.''

BIJNA BEDOLVEN ,,Wij zijn door de gemeenschap van Scherpenzeel vanaf dag één allerhartelijkst ontvangen. Bij de geboortes van twee van onze kinderen in Scherpenzeel is sterk meegeleefd. Nadat bekend werd dat ik mij vanwege ernstige gezondheidsklachten had moeten ziekmelden zijn we bijna bedolven onder de bloemen en de kaarten. Zoveel hartelijke verbondenheid en medeleven heeft ons enorm gesterkt. We hebben hier ook veel nieuwe mensen leren kennen en vrienden gemaakt. Met genoegen kijk ik bijvoorbeeld terug op mijn speciale band met oud-wethouder en raadslid Teun van de Weert. Zijn ziekte en overlijden hebben mij erg aangegrepen. Ik zal hem nooit vergeten. Ook kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze lieve buren, Henk en Anke van Essen, in de afgelopen vijf jaar voor ons zijn geweest. Ze hebben tot midden in de nacht paraat gestaan in noodsituaties om de kinderen voor ons op te vangen en potjes boerenkool voor ons gekookt toen mijn vrouw een tijdje in het ziekenhuis lag. Echt gouden buren. Ze verdienen wat ons betreft een standbeeld.''

UITERSTE BEST GEDAAN Visser beklemtoont ook dat, hoewel het burgemeesterschap anders is gelopen dan verwacht, er veel dingen zijn waaraan hij met plezier en zelfs de nodige voldoening zal blijven terugkijken. ,,Als ik door de nieuwe wijk Heijhorst loop, de mooie huizen zie en terugdenk aan de obstakels die wij voorafgaande aan de bouw tegenkwamen met bijvoorbeeld het befaamde paardenweitje, dan vind ik dat we dat mooi voor elkaar hebben gebokst. De nieuwe school Korenmaat, de bouwplannen voor Akkerwinde en het behoud van een tankautospuit voor de jeugdbrandweer waarmee ze naar hartenlust kunnen oefenen vind ik absoluut zaken om trots op te zijn. Natuurlijk denk je bij je vertrek ook erover na wat er misschien allemaal beter had gekund; wat je wellicht nog meer had kunnen of willen bereiken. Eén ding weet ik zeker: ik heb mijn uiterste best gedaan om er wat van te maken in Scherpenzeel en het maximale gegeven wat ik heb kunnen geven.

EIGEN STIJL Ik heb naar eer en geweten geprobeerd dit mooie ambt met een zekere eigen stijl te bekleden. Dicht bij mensen en altijd proberen mezelf te blijven. Zonder kapsones. Er voor alle inwoners zijn, ongeacht welke achtergrond of overtuiging. Redelijkheid en billijkheid in acht nemend. Uiteraard ging het met vallen en opstaan. Iedereen doet het met zijn eigen talenten en gebreken. Of ik de juiste keuze maak om een andere carrièrepad in te slaan, zal de toekomst uitwijzen'' zegt Visser. ,,Het voelt in elk geval goed en stiekem kijk ik er ook al een beetje naar uit om straks niet meer altijd als eerste burger op de voorste rij te hoeven zitten. Samen met Albertje en de kinderen voorlopig weer iets meer de luwte ingaan, vind ik helemaal prima. Het geeft ruimte aan het gezin. En ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen in een nieuwe job. Het bedrijf Remondis heeft mooie plannen waar ze gas op willen geven. Lijkt me erg mooi. Ik ben altijd meer een man van gas geven dan van remmen geweest, figuurlijk gesproken. We gaan het zien.''

De bijzondere raadsvergadering in De Breehoek, waarin afscheid wordt genomen van burgemeester Visser, begint vrijdag 21 april om 13.30 uur en zal duren tot circa 15.00 uur. Aansluitend zal er een receptie worden gehouden, waarin er gelegenheid is om Visser en zijn vrouw persoonlijk de hand te drukken.