• De restauratie van de vloer van de Grote Kerk is begonnen.

    Margreet Hendriks

Meevaller bij vloerrestauratie Grote Kerk

SCHERPENZEEL De restauratie van de vloer van de Grote Kerk is nog maar nauwelijks begonnen of de bouwmeesters hebben al een mooie meevaller kunnen noteren. In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen is er namelijk geen asbest onder de vloer aangetroffen. Dat scheelt niet alleen flink in de kosten, maar betekent ook dat de periode van werkzaamheden waarschijnlijk korter zal gaan duren.

Margreet Hendriks

,,Ik denk dat we hierdoor wel drie tot vier weken voor kunnen gaan lopen op schema'' glundert Wout van de Kleut. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters drukt zich voorzichtig uit, want je weet natuurlijk niet waar je tijdens een restauratie van zo'n oude vloer nog tegenaan gaat lopen. Bovendien is er ook een archeologisch onderzoek van de grond onder de kerk te gaan.

Hoe het mogelijk is dat eerder onderzoek aangaf dat er asbest onder de vloer zat terwijl dit uiteindelijk niet het geval bleek te zijn is ook Van de Kleut een compleet raadsel. De beste verklaring die we kunnen verzinnen is dat er nog asbestdeeltjes van eerdere onderzoeken op de meetapparatuur van het hiervoor ingeschakelde bedrijf hebben gezeten, waardoor er foutieve metingen zijn ontstaan. Maar het blijft gissen. In ieder geval hoeven we de mannen met de witte pakken niet in te schakelen en dat scheelt zowel tijd als geld.''

De vervanging van de ernstig verzakte houten vloer van Grote Kerk is een spannende en ingewikkelde klus. Eind maart is er gestart met het weghalen en opslaan van de gehele inventaris van de kerk. Vervolgens is het grootste gedeelte van de vloer weggehaald. De vloer van het koor, waarin zich ook een priestergraf en de naar verwachting dichtgestorte grafkelder van Heer Jan van Scherpenzeel bevindt, wordt momenteel voorzichtig verwijderd. De vloer in dat gedeelte van de kerk is namelijk belegd met de oude grafzerken. Deze moeten voorzichtig worden gelicht en opgeslagen om na het aanbrengen van de nieuwe (zwevende) vloer in de kerk weer op dezelfde plek te worden teruggelegd.

De eerste verkenningen van de inmiddels blootgelegde grond onder de vloer van het in oorsprong 14 eeuwse gebouw hebben nog geen hele grote archeologische vondsten, zoals bijvoorbeeld oude heiligenbeelden, prijsgegeven. Wel heeft Van de Kleut inmiddels al een kistje kunnen vullen met (oude) munten die door de kieren onder de houten vloer zijn gevallen en komen er af en toe ook persoonlijke kleinoden zoals een dasspeld of een oorbel uit het zand tevoorschijn.

Bij de speurtocht in de aarde onder de kerkvloer wordt ook actief meegeholpen door een aantal vrijwilligers met metaaldetectors. De keren dat de apparaatjes aanslaan op vooral oude spijkers en snoeppapiertjes zijn echter heel wat talrijker dan op meer waardevolle zaken. De grond onder de kervloer heeft ook al behoorlijk wat knekels (botresten) prijsgegeven van aldaar in vroeger dagen begraven mensen. Deze worden verzameld en bewaard om straks een plekje te krijgen in een speciaal hiervoor aan te brengen knekelput. Van de Kleut vermoedt dat de grond onder het nog open te leggen koorgedeelte mogelijk nog wel meer knekels zal opleveren. ,,Mochten we daar nog hele skeletten aantreffen, dan zullen we deze gaan herbegraven.'' Op wat er met de grafkelder van Heer Jan van Scherpenzeel gaat gebeuren, mocht deze toch niet dichtgestort blijken te zijn, wil Van de Kleut nog niet speculeren. De oude tombe, die mogelijk toegang gaf tot de grafkelder, is bij de restauratie van 1939 verwijderd. De vier leeuwen die op de tombe stonden hebben, net als de daaronder liggende zerk, sindsdien een plekje tegen de achterwand van het koor. ,,We gaan in de komende weken zien welke geheimen de grond onder het koor nog herbergt. Zodra de vloer hier is weggehaald gaat ook het archeologisch onderzoek van start. Ik denk dat wij niet de enigen zijn die benieuwd zijn naar wat we daar gaan aantreffen. Maar bijzonder is het, deze restauratie.''