• Gerrit de Graaff

Miljoenen voor water in Groene Valleilint

SCHERPENZEEL De provincie Gelderland en de Waterschappen trekken komende jaren miljoenen uit om verdroging tegen te gaan in natuurgebieden. ,,Ook de waterkwaliteit in natuurgebieden moet omhoog'', zegt Dick Veldhuizen, lid van het Heemraad van Waterschap Valle&Veluwe.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei&Veluwe tekende vrijdag een overeenkomst met de provincie Gelderland over het waterbeheer. Ze deed dat ook namens de Waterschappen Rijn&IJssel en Rivierenland. Met deze overeenkomst is ruim 35 miljoen euro gemoeid. Een klein deel daarvan wordt gestoken in het waterbeheer rond de landgoederen in de Groen Valleilint. ,,Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro dat wordt geïnvesteerd in het waterbeheer tussen Amersfoort en Barneveld'', legt Veldhuizen uit. ,,Dat is een klein deel van een groot plan voor verschillende delen op de Veluwe om bepaalde natuurgebieden natter te maken. We willen de waterkwaliteit omhoog brengen en dat lukt vooral wanneer water meer gaat stromen.''

Het Waterschap zoekt altijd de balans tussen landbouw en natuur. Van oudsher hebben agrariërs het liefst een relatief droge grond met een lage grondwaterspiegel. Maar voor de natuur en de waterkwaliteit is juist een hoger grondwaterpeil beter. De komende jaren worden maatregelen genomen om dat te bereiken. Zo worden sloten en grachten ondieper en breder gemaakt. Watergangen moeten minder recht lopen en meer met kronkels stromen. ,,En op sommige plekken zouden we zelfs watergangen kunnen sluiten, zodat het water vrijer stroomt'', zegt Veldhuizen. ,,Op die manier houdt het gebied meer water vast. Maar we doen dat alleen in overleg met de natuurorganisaties en landbouwbedrijven. Daarbij moet het ook veilig zijn en mogen er geen kelders onder gaan lopen.''

Vanaf 2016 gaan de werkzaamheden van start. Het Groene Valleilint ligt precies tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug in. In het verleden is er regelmatig gesproken binnen de provincie om dit gebied een bufferzone te maken voor wild zoals edelherten, maar ook dassen en marters. ,,Dat was een beetje van de agenda van de provincie gehaald vanwege bezuinigingen'', zegt Veldhuizen. ,,Maar het lijkt erop dat er toch meer aandacht gaat komen voor dit gebied. Dat beleid wordt niet door ons als Waterschap uitgestippeld, dat doet provincie, wij voeren alleen uit.''

De komende tijd gaat het Waterschap informatiebijeenkomsten houden over het vernatten van het Groene Valleilint. ,,Er is een natschaderegeling voor agrariërs'', zegt Veldhuizen. ,,Maar het liefst komen we er samen met de boeren en belanghebbenden uit zodat dit niet nodig zal zijn. Meestal lukt dat trouwens ook wel.''