• Beleidsmedewerker Berdien Bruining en wethouder Henny van Dijk nodigen alle vrijwilligers uit.

    Janneke Hek

'Mishandeling melden morele plicht'

SCHERPENZEEL Jaarlijks zijn 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Ook in Scherpenzeel zijn er gevallen bekend. Vrijwilligers van bijvoorbeeld kerken, sportverenigingen en zorgorganisaties zien hier wellicht signalen van. Wethouder Henny van Dijk nodigt daarom alle vrijwilligers van Scherpenzeel uit voor de thema-avond over mishandeling op dinsdag 14 mei.

,,Iedere vrijwilliger kan in aanraking komen met met kindermishandeling of ouderenmishandeling. Ook huiselijk geweld gaat ons dorp niet voorbij. Goed om te weten wat de signalen zijn waar je als vrijwilliger op kunt letten en eventueel naar kan handelen", zegt ze.

SIGNALEN EN VERMOEDENS In de Breehoek staat dinsdag 14 mei om 18.00 uur een maaltijd met soep en broodjes klaar voor alle vrijwilligers van Scherpenzeel.

,,Een moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het is ook mogelijk om de maaltijd over te slaan en om 18.30 uur aan te sluiten voor de inhoudelijke kant van de avond".

Er is een ervaringsdeskundige die geïnterviewd wordt en aan wie de bezoekers vragen mogen stellen, er wordt uitleg gegeven over vormen van geweld en de 'prevalentie'. Er wordt gezamenlijk nagedacht over signalen van de vormen van geweld en er wordt aan de hand van verschillende casussen nagedacht over omgaan met de signalen die een vrijwilliger kan tegenkomen. Ook wordt uitgelegd waar mensen terecht kunnen met 'signalen/vermoedens/niet-pluis-gevoelens'. Hier speelt Veilig Thuis een rol in.

MORELE PLICHT De avond voor vrijwilligers wordt gehouden door de gemeente Scherpenzeel in samenwerking met Moviera en Veilig Thuis. Het programma wordt ingevuld door Paulien van der Leden, preventiewerker bij Moviera en Maike Valk, medewerker bij Veilig Thuis.

Moviera richt zich op de aanpak van huiselijk geweld, Veilig Thuis is een organisatie die zich richt tegen kindermishandeling.

,,Als professional ben je verplicht om je verdenkingen van mishandeling te melden, als vrijwilliger is dat niet wettelijk verplicht. Je hebt echter wel een morele plicht", aldus de wethouder. ,,Wanneer je een 'niet-pluis-gevoel' hebt, is het goed om te weten waar je naar toe kunt met deze signalen. En dat het doorgeven van je zorgen serieus wordt genomen door de betreffende instanties".

,,Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld bij het Steunpunt vrijwilligers je zorgen aan te geven of je ei kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld tijdens de koffie-ochtenden van de Inloop. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld Veilig Thuis of Moviera. Doe iets met je zorgen", voegt beleidsmedewerker Sociaal Domein Berdien Bruining toe.

Van Dijk prijst het vrijwilligerswerk in Scherpenzeel. Ruim een derde van de inwoners doet vrijwilligerswerk. ,,Mishandeling komt overal voor, ook hier. Dat is een schokkend feit. Als gemeente zijn we hier alert op. Daarom steunen we deze vrijwilligersavond van harte".

[][Aanmelden voor de avond kan via e-mail en telefonisch. Via een mail naar preventie@moviera.nl of secretariaat@scherpenzeel.nl of bellen naar de gemeente, 033-2772324.