• Van links naar rechts: Marieke van de Beek (CU), Henk Brons (GBS en Willem Schuur (PRO) zijn trots op hun coalitieakkoord.

    Bertil Rebel

Nieuw college van start

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft donderdagavond in meerderheid het coalitieakkoord van GBS, CU en PRO Scherpenzeel vastgesteld en de wethouders van het nieuwe college van B&W benoemd. Henk Vreeswijk (namens GBS), Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO) werden gekozen met respectievelijk 7, 10 en 12 stemmen voor. De stemaantallen weerspiegelden dat er van raadsbrede steun voor de nieuw gevormde coalitie geen sprake was.

‘Ongeloofwaardig’ was de rode draad in het betoog van SGP-voorman Maarten Zwankhuizen in reactie op het coalitieakkoord en de voordracht van hun eigen oud-wethouder Henk Vreeswijk als tijdelijk wethouder namens de fractie van GBS. Zijn beoordeling stond in schril contrast met de juichstemming van de nieuwe coalitiepartijen bij de presentatie van hun akkoord, over het beleid dat daarin is uitgezet en de tevredenheid met de presentatie van hun (deels voorlopige) wethoudersploeg.

Zwankhuizen uitte zijn ernstige bedenkingen tegen de conclusies in en het verloop van het (in)formatieproces dat uiteindelijk heeft geleid tot een coalitie van GBS, CU en PRO en zei ‘helemaal niets te geloven’ van de door de coalitiepartijen bejubelde onderlinge chemie. Ook de inhoud van het coalitieakkoord kon de SGP niet bekoren. Met name de intenties tot verruiming van de sluitingstijden van de horeca, die ook de zondagsrust raken, en het verwelkomen van meer (openlucht)evenementen vanwege de eventueel daarmee gepaard gaande geluidsoverlast waren Zwankhuizen een doorn in het oog.

Bij zijn verwijten hierover richtte de SGP-voorman zich vooral op de fractie van de CU vanwege de C in de naam. Fractievoorzitter Marieke van de Beek liet weten dat haar partij geen kwaad zag in een half uurtje oprekken van de sluitingstijden van de horeca, waartoe mede besloten was op grond van adviezen van de politie en de BOA.

De principiële kant van de zaak zat Zwankhuizen echter erg hoog. Hij wilde ook graag antwoord hebben op de vraag of de inhoud van het coalitieakkoord door alle te benoemen wethouders volledig werd onderschreven. GBS-voorman Brons begreep meteen dat Zwankhuizen dit met name wilde weten vanwege hun kandidatuur voor de benoeming van een (tijdelijk) wethouder van SGP-huize totdat hun beoogd wethouder Henny van Dijk, die een medische ingreep moet ondergaan, weer voldoende hersteld zal zijn om aan te treden. Brons liet weten dat Henk Vreeswijk bij zijn acceptatie te kennen had gegeven het een mooi coalitieakkoord te vinden, maar wel (principiële) moeite te hebben met een tweetal punten daarin. Dit antwoord stemde de Zwankhuizen trouwens niet milder over de tijdelijke invalbeurt van zijn voormalig wethouder voor GBS. Hij bleef het een buitengewoon rare draai vinden dat GBS voor een tijdelijk wethouder was gaan shoppen bij een partij waarmee men niet in een college wil zitten en op wie men in de afgelopen vier jaar zoveel kritiek heeft gehad. ,,Hiervoor is van onze zijde dan ook geen enkele gedoogsteun te verwachten’’, aldus Zwankhuizen.

Ook oppositiegenoot CDA had weinig goede woorden over voor de toetreding van Vreeswijk als tijdelijk wethouder tot het nieuwe college alsmede de inhoud van het coalitieakkoord. Margo van de Fliert gebruikte veelvuldig het woord hilarisch om aan te geven dat haar partij maar weinig op had met de inhoud van het coalitieakkoord alsmede de keuze van GBS voor de, door deze partij altijd fors bekritiseerde, Vreeswijk als tijdelijk wethouder. De aankondiging van vele onderzoeken en op te stellen visies in het coalitieakkoord noemde Van de Fliert weinig concreet en zij stelde vast dat het nieuwe college kennelijk denkt te beschikken over een dikke portemonnee. Actiepunten zoals het mee laten helpen van burgers bij het gemeentelijk groenonderhoud vond de CDA-aanvoerder een belachelijk plan. ,,Als de coalitie had gekeken naar ervaringen hiermee in andere gemeenten, dan zou men weten dat dit overal is mislukt. Laat burgers liever helpen op de plekken waar dit effectief is, zoals koffieschenken bij Huis in de Wei in plaats van blaadjes plukken in de openbare ruimte’’ aldus Van de Fliert. Zij uitte ook haar bedenkingen tegen het feit dat deze nieuwe coalitie meent het in deze vrij beleidsarme startperiode niet een paar weken of maanden met twee wethouders af te kunnen. De noodzaak om direct een invaller voor de derde wethouder te benoemen werd door Van de Fliert ook betwijfeld omdat het ambtelijk apparaat na een periode van veel vacatures inmiddels weer vrijwel op volle sterkte is. Om die laatste reden vond zij het ook belachelijk dat er in het coalitieakkoord werd gesproken over de noodzaak tot uitbreiding van het aantal fte’s. ,,Voor een soap hoef je geen TV in huis te hebben’’ sprak zij tegen de SGP. ,,Die kun je hier ook in de raadszaal zien.’’

Beide partijen onderstreepten hun standpunt door tegen het coalitieakkoord te stemmen en met hun blanco stemmen op wethouderskandidaten Vreeswijk en Van Dijk.

Coalitiepartners GBS, CU en PRO toonden zich daarentegen onverminderd trots op hun akkoord en de gepresenteerde wethoudersploeg. Zij lieten weten niet te kunnen wachten om daarmee aan de slag te gaan.