• Adriaan Hosang
  • Gedecoreerde Jan Evers naast burgemeester Petra Doornenbal, samen met jubilarissen, gediplomeerde en leden die afscheid namen.

    Adriaan Hosang

'Nieuw onderkomen past op locatie'

RENSWOUDE Jan Evers heeft tijdens de jaarlijkse brandweeravond van de Vrijwillige Brandweer Renswoude zaterdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen.

Burgemeester Petra Doornenbal deelde hem mede dat hij benoemd was tot lid in de Orde van Oranje Nassau en spelde hem de versierselen op. Jan Evers is eigenaar van garage Evers in Ederveen. Hij was meer dan dertig jaar vrijwilliger bij de brandweer Renswoude, was materiaalbeheerder, oefencoördinator en, tot zijn afscheid, bevelvoerder. Ook was hij twaalf jaar bestuurslid van het Oranje Comité in Ederveen en bijna vijf jaar ouderling in de Hervormde Gemeente Renswoude.

SAAMHORIGHEID Ook enkele jubilarissen werden in het zonnetje gezet, onder wie Maas van Ginkel tien jaar; Jan van den Brink twaalf en een half jaar; Ruud Randewijk vijftien jaar; Jeroen den Hartog twintig jaar en Bert van Voorthuizen vijfentwintig jaar. Ook waren er nieuwe leden bij de brandweer Renswoude: Daniel van Dam, Marten Hazeleger en Evertjan Evers.

Chauffeur/pompbediende Bart Snellen ontving zijn diploma. Afscheid werd genomen van bevelvoerder/pompbediende Ap van den Brink (na eenentwintig jaar) en manschap B Ruud Randewijk (na vijftien jaar). Zij bedankten de leden van het korpsen en prezen de saamhorigheid.


NIEUWE ACCOMMODATIE Commandant Bert van Voorthuizen blikte terug op de ontwikkelingen in het achterliggende jaar. De realisering van een nieuwe accommodatie voor de brandweer kwam aan bod. Ook wees hij op het feit dat afscheid genomen moest worden van enkele collega's, maar hij zag ook de komst van nieuwe brandweermensen, jubilarissen en diploma's.

De vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Utrecht, Niels Roelofsen voerde ook het woord. Burgemeester Petra Doornenbal bedankte de leden van de brandweer voor hun inzet. ,,Het is geen makkelijke taak, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Jullie nieuwe onderkomen komt op de huidige plek, het past op deze locatie.''