• Foto: Margreet Hendriks/BDU

Nieuwe activiteitencoach JOS Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Michael Velthorst is per direct de nieuwe JOS activiteitencoach. Hij vervangt hiermee Marko Buist. Velthorst gaat zich bezig houden met het aanbieden van beweegactiviteiten voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar.

Met als doel een bijdrage te leveren aan de gezonde leefstijl voor de jongeren en hiervoor een duurzaam programma aan te bieden. Dit is echter niet te realiseren zonder de hulp, medewerking en betrokkenheid van de lokale sportorganisaties.

Michael Velthorst wil daarom graag aansluiten op de huidige sport initiatieven, waarbij hij ondersteuning kan bieden en wil komen tot een gezamenlijk initiatief. Hij is op zoek naar geïnteresseerde sportverenigingen en overige aanbieders. En wil hierover graag met ze in contact komen.

Daarnaast is Michael voornemens om in de Nationale Sportweek een beweegactiviteit voor de jongeren te organiseren. Hiervoor is hij op zoek naar een sportvereniging voor het onder meer beschikbaar stellen van de accommodatie.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Michael Velthorst via 06-13381135 of Michael.Velthorst@geldersesportfederatie.nl