• Adriaan Hosang

Nieuwe voorzitter SWO Scherpenzeel Renswoude

SCHERPENZEEL Voorzitter Rinus van Bommel van Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel en Renswoude (SWO-sr) heeft na 6 jaar voorzitterschap zijn functie neergelegd. Na zes jaar vond hij het tijd voor een nieuwe voorzitter.

Chris van den Berg volgt hem op. ,,In hem hebben we een waardig opvolger gevonden", aldus bestuurslid Henk van Hoevelaken.

Het voorzitterschap is maandagavond tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering formeel overgedragen. Daarbij trad Van Bommel voor de laatste keer als voorzitter op.

,,De afgelopen zes jaar maakte SWO-sr een intensieve ontwikkeling doormaakte met mooie momenten en successen maar soms ook geconfronteerd met tegengestelde verwachtingen. Daarnaast zijn er ook gezondheidredenen die bijgedragen hebben aan zijn besluit om te stoppen als voorzitter. Zijn opvolger, Chris van den Berg, is klaar voor zijn start als nieuwe voorzitter. Chris Is nog actief betrokken in het arbeidsproces. Daarnaast vervult hij ook enkele maatschappelijke functies, waaronder bestuursvoorzitter van het CDA in Scherpenzeel.''

Binnen SWO-sr zijn zo'n 280 vrijwilligers actief. In een beleidsplan voor de komend jaren zijn de contouren gesteld voor een proces waarin het bestuur verder uitvoering gaat geven aan een toekomstgericht beleid en programma's. Het is aan de nieuwe voorzitter om aan dit proces leiding en inhoud te geven.