• Overleg voordat de inzet van start gaat.

    Janneke Hek
  • Pop Louis wordt in veiligheid gebracht.

    Janneke Hek

Oefening met giftige dampen

SCHERPENZEEL Zwemmers moesten dinsdag tegen 20.00 uur 's avonds op last van de brandweer 't Willaer verlaten. Er waren wat verbaasde blikken, maar iedereen pakte zijn of haar handdoek en verliet rustig het zwembad.

Vervolgens konden de brandweermannen aan de slag. Bij zwembad 't Willlaer werd geoefend rond een situatie waarbij gevaarlijke stoffen vrijgekomen zouden zijn.

SLEUTELBUIS Het toegangshek aan de zijkant werd opengemaakt in overleg met het zwembadpersoneel. Van iedere ruimte met gevaarlijke stoffen in het dorp is een sleutel voor de brandweer beschikbaar in een ´sleutelbuis´ in de muur die is afgesloten met een sleutel die bij het bedrijf of instelling snel voor handen moet zijn. Dinsdag moest er even naar gezocht worden. Met de sleutel uit de buis werd de machinekamer van het zwembad geopend, waar zowel chloor als zwavelzuur vrijgekomen zouden zijn.

Alle aanwezige brandweermannen hadden hun eigen taak, één speelde zelfs de badmeester. Het slachtoffer in de machinekamer was een dummy die zogenaamd in elkaar gezakt was van de dampen.

VUILWERKPAK Allereerst ging een team van twee brandweerlieden op onderzoek uit. In vol ornaat liepen ze naar de plek des onheils toe, intussen verslag uitbrengend. Daar concludeerden ze van een veilige afstand dat er inderdaad een slachtoffer lag en dat er mogelijk gevaarlijke dampen waren. Hierop werd een team in een zogeheten 'vuilwerkpak' gehesen. ,,Dit zijn nieuwe pakken. Ze komen binnenkort als standaarduitrusting op de brandweerauto te liggen. Ze zijn dunner en daardoor kun je er beter in bewegen, maar ze zijn net zo veilig als de vertrouwde pakken", aldus Van de Wetering. De pakken zijn na een inzet overigens na het afspuiten met water rijp voor de speciaal afvalbak.

Het reddingsteam wordt gebriefd over het slachtoffer. Voorzichtig betreedt het tweekoppige team de machinekamer en het slachtoffer wordt rustig naar de dichtstbijzijnde uitgang gebracht, waarna een collega een ambulancebroeder imiteert en het slachtoffer zogenaamd naar de gereedstaande ambulance verwijst. Vervolgens laten de twee in beschermende pakken pop Louis op de grond zakken. Missie volbracht.

GEMOTIVEERD Dan volgt de evaluatie. Leermomenten en aandachtspuntjes worden besproken. ,,Er zijn onlangs twee nieuwe collega's bijgekomen. De opleiding is zeker pittig en daarom is het belangrijk dat men echt gemotiveerd is. We zijn op zoek naar meer brandweermannen of –vrouwen. Je gaat een verbinding voor langere tijd aan met elkaar. En ook het thuisfront moet er achter staan. Je moet tenslotte soms op ongelegen momenten snel weg in verband met brandweerwerk".

Het gaat niet alleen om brandjes blussen, wat vaak het beeld is. Ook bij verkeersongevallen, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, zoals dinsdag geoefend is, en andere noodsituaties komt de brandweer erbij.