• Willem Buitenhuis en Berdien Bruining zijn benieuwd naar de mening van Scherpenzelers.

    Janneke Hek

Om de tafel over sociaal domein

SCHERPENZEEL Regelmatig is het nodig om de beleidsplannen rondom jeugdzorg, WMO en participatie opnieuw te bekijken en zo nodig te herschrijven. Is het aanbod op het gebied van zorg voor doelgroepen als jeugd, ouderen, verstandelijk beperkte inwoners voldoende? Hiervoor organiseert de gemeente Scherpenzeel een publieksbijeenkomst op zaterdag 23 juni van 10.00 tot 12.30 uur in de Breehoek. Wethouder Vreeswijk opent de bijeenkomst om 10.00 uur. Hier is ook een informatiemarkt waar diverse zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties zich presenteren. In de vorm van zogeheten ronde tafel gesprekken kan men in gesprek over wat de wensen zijn en wat al wel goed gaat. Inwoners van Scherpenzeel en de aanwezige professionals kunnen op deze manier meedenken over de invulling van het 'Sociaal Domein', gemeentelijke zaken als zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Janneke Hek

,,De input die we krijgen tijdens deze publieksbijeenkomst gebruiken wij om onze beleidsplannen te updaten. Met wat de mensen ons vertellen, gaan we daadwerkelijk aan de slag", verzekert Berdien Bruining van de gemeente Scherpenzeel.

Ook binnen de gemeente is het de bedoeling dat plannen rondom het Sociaal domein meer integreren. ,,Zodat de lijnen korter worden en de samenwerking tussen alle betrokkenen wordt verbeterd. Graag willen we de inwoners die uiteindelijk te maken krijgen met bijvoorbeeld zorg en ondersteuning, laten meedenken. Soms denken we als gemeente bepaalde zaken goed in te vullen en zijn er toch nog verbeteringen mogelijk die blijken na een gesprek met een betrokkene", aldus ambtenaar Willem Buitenhuis.

Organisaties als Abrona, Kwintes, Paroussie, Norschoten, Icare, Steunpunt Scherpenzeel en De Inloop presenteren zich 23 juni op de informatiemarkt. Ook kinderopvangorganisatie Happy Kids is aanwezig met een springkussen en grabbelton. Vanuit de gemeente worden eveneens kinderactiviteiten georganiseerd. Het JOS (Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel) houdt buitenactiviteiten voor kinderen. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), SWO (Stichting Welzijn Ouderen), Zorggroep ENA, de bibliotheek en de Werkgroep voor ouders met bijzondere kinderen bemensen een stand. De adviesraad Sociaal Domein vertelt meer over hun werk waarbij ze meekijkt bij de plannenmakerij van de gemeente.

,,In een kleine gemeente als Scherpenzeel zijn veel organisaties actief die met elkaar een groot deel van de behoeftes aankunnen. Die onderlinge samenwerking tussen gemeente en organisaties vinden wij mooi om te zien. Waar we winst kunnen behalen, is met beleid opstellen en waarborgen waardoor kinderen in probleemgezinnen langer of juist weer thuis kunnen komen wonen. En ook huisvesting voor jongeren vanaf 18 jaar is een wens. Ook het aanbod van levensloopbestendige woningen voor ouderen wordt een speerpunt, verwachten wij".

De gemeente gaat nadenken over terugkoppeling op de input die het hoopt te krijgen: ,,De wensen, klachten en input die we krijgen, worden zo snel mogelijk besproken en verwerkt in het nieuwe beleidsplan rondom het Sociaal Domein".