• e bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen’ voor en door ondernemers bij Jansen Poultry Equipment werd goed bezocht. ,,Maar het gaat niet vanzelf. -

    Lisette Brinkman

'Ondernemers Foodvalley op stoom voor ´Banenafspraak´

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE De regio Foodvalley ligt ruim voor op schema voor de Banenafspraak, de overeenkomst in het kader van de Participatiewet om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat mag geconcludeerd worden uit het nieuwste rapport dat het UWV maandag naar buiten bracht.

De Participatiewet werd in januari 2015 van kracht. Het doel van de wet is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking in het reguliere bedrijfsleven aan de slag gaan. De mensen om wie het gaat, zijn voornamelijk mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap, psychisch kwetsbare mensen en langdurig werkzoekenden die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen.

DOELEN Werkgevers en overheden hebben een Banenafspraak gemaakt, met als uiteindelijke doel om landelijk in 2026 in totaal 125.000 banen te creëren, 25.000 bij de overheid en 100.000 bij bedrijven. Om dat aantal te verwezenlijken, zijn in iedere arbeidsmarktregio specifieke doelen vastgelegd. Maandag maakte het UWV nieuwe statistieken bekend.

Sinds januari 2013 zijn er, tot en met het derde kwartaal van 2018, 885 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bijgekomen. Van die 885 banen zijn 810 werkplekken bij bedrijven gerealiseerd en 75 bij overheden. Naast deze 'reguliere banen' maakt het UWV melding van uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten. Dit zijn er 685. Totaal staat de teller nu dus op 1.570 banen, ruim boven de doelstelling van 945 voor kalenderjaar 2018.

Bovendien wijst Martine Schuijer, namens VNO-NCW, LTO en MKB Nederland landelijk projectleider van 'Op naar de 100.000 banen', op het feit dat de cijfers voor het vierde kwartaal van 2018 nog niet verwerkt zijn. ,,Ik word hier dus heel blij van. Ondernemers in deze regio zijn goed bezig, al gaat het ook niet vanzelf."

ERVARINGEN Zij wijst in dat kader ook op de bijeenkomst over sociaal ondernemen die vorige week donderdag bij Jansen Poultry Equipment in Barneveld werd gehouden. Ondernemers Timo Kruft van de Teka Groep, Robert Kwintenberg van Van den Brink Staalbouw en Dick Brons van SDO Werkt vertelden tijdens deze bijeenkomst over hun ervaringen met het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ondernemers informeerden en inspireerden ondernemers. Eigenlijk is dat de beste manier om dit thema onder de aandacht te brengen."

De middag werd georganiseerd door het Werkgeversservicepunt in de regio, een gezamenlijke regeling van de gemeenten in de Foodvalley. Zij informeren ondernemers en matchen kandidaten aan functies. Het matchen van mensen en bedrijven is maatwerk, benadrukt Schuijer. ,,In dat kader was de bijeenkomst in Barneveld erg nuttig."