• Zwaantje van de Water controleert nauwgezet de fiets van Ruben.

    Janneke Hek

'Goede verlichting van levensbelang'

SCHERPENZEEL ,,Waar zit het knopje voor je fietslamp?". Een van de vragen die gesteld werd tijdens de jaarlijkse fietscontrole op de Glashorstschool. De leerling wijst erop dat het lampje aangaat als hij fietst en daarom geen knopje heeft.

Er wordt door verkeersouders een lijst met punten afgelopen tijdens de fietscontroles. Zwaantje van de Water is één van die verkeersouders. ,,Ik sta ervan te kijken dat bij een aantal leerlingen de verlichting niet werkt. We geven expres voor de herfstvakantie de checklist mee naar huis zodat ouders met hun kind alvast kunnen kijken waar eventueel reparatie nodig is. Of het vervangen van een batterijtje. Jammer dat niet iedereen dit heeft gedaan".

VAN LEVENSBELANG Punten waarop gecontroleerd wordt, zijn onder meer of het stuur vast zit, de banden genoeg profiel hebben, of remmen en verlichting werken en of er reflectoren aanwezig zijn. De controle vindt met opzet plaats begin november. ,,Het wordt vroeger donker en kinderen fietsen naar school of sport. Goede verlichting is dan van levensbelang. En ook genoeg profiel op de banden voor wanneer het glad is. En een werkende bel voor wie wil inhalen. Al is een 'hallo, mag ik er even langs' ook een goede optie", lacht ze. ,,Tenzij men met dopjes in de oren fietst uiteraard".

KLEINE REPARATIES Van groep 5 tot en met 8 werden alle fietsen gecontroleerd. Meester Jaap van de Glashorstschool was aanwezig bij de controles.

Waar nodig verving hij batterijen van fietslampen of kleine reparaties. Alles wat nodig was om de begeerde sticker met 'OK' te kunnen krijgen. Wat weleens voorkomt, is dat leerlingen uit bijvoorbeeld groep 8 met een wat oudere fiets rijden, omdat ze voor het voortgezet onderwijs een nieuwe krijgen. ,,Maar ook bij oude fietsen moet de verlichting het doen en de fiets zelf moet technisch in orde zijn".

Een van de leerlingen was de fiets vergeten maar een ouder bracht de tweewieler alsnog even op school om aan de fietscontrole mee te doen. De regen was een tegenvaller maar de leerlingen bleven er opgewekt onder.

VERKEERSVEILIGHEID Vrijdagmorgen werd er gecontroleerd bij de Glashorstschool, vrijdagmiddag bij de Korenmaat en dinsdag 5 november is de Wittenbergschool aan de beurt.

Op de Wittenbergschool was daarbij vaak een oud-agent aanwezig om de controles mede uit te voeren, dit jaar is dat niet het geval. Van de Dorpsbeuk is het nog niet bekend wanneer zij de fietscontrole uitvoeren.

De fietscontrole is onderdeel van een groter geheel rond verkeersveiligheid op basisscholen. Zo is er ieder jaar het theoretisch verkeersexamen, waarbij leerlingen van groep 7 hun kennis van veilig deelnemen aan het verkeer getest worden.

En dan volgt in het voorjaar nog het praktijkexamen waarbij groep 7 een route aflegt door Scherpenzeel op de fiets. Hierbij worden ze gecontroleerd door verkeersouders die langs de route opgesteld staan. En leerlingen van groep 8 krijgen les in banden plekken bij een lokale fietsenmaker, als voorbereiding op hun fietstochten naar het voortgezet onderwijs.