• Twee aan twee hetzelfde ritme, dat is nog lastiger.

    Adriaan Hosang
  • En dan aan de slag met het zoeken van een ritme.

    Adriaan Hosang
  • De muziekinstrumenten zijn verdeeld.

    Adriaan Hosang

Kennismaking met muziek levert kakofonie op

RENSWOUDE Harmonievereniging Ons Genoegen heeft een bezoek gebracht aan de leerlingen van groep 4 van twee basisscholen.

Daar probeerde muziekdocent Kirsten Versteeg, zelf ook lid van Ons Genoegen, om leerlingen te interesseren voor muziek, enthousiast te maken om ook zelf muziek te spelen en in de aanloop daartoe de cursus Algemene Muzikale Vorming te volgen. Na drie gastcollege's op de scholen was er onlangs nog het kinderavondconcert.

SPELLETJES Na het kinderavondconcert volgden nog drie lessen in muziekgebouw 't Podium onder leiding van Versteeg. Vrijdagavond kwamen de scholieren die al interesse hebben getoond opnieuw bij elkaar. Versteeg: ,,Er is nu een groep van achttien scholieren, de meesten uit groep 4. Ik ben best blij met deze opzet, want er blijven altijd kinderen over die doorgaan. Vorig jaar waren dat er vijf, maar ik denk dat het er nu meer zullen zijn. Ook vorig jaar waren de scholieren enthousiast. Daar doe je het voor".

Via spelletjes worden kinderen geleerd te reageren op geluid. Spelletjes waarbij je goed moet luisteren en even later komen dan diverse instrumenten tevoorschijn.

KAKOFONIE Versteeg geeft aan dat het nu zaak is om goed te luisteren, want het is de bedoeling zelf een ritme te bedenken. Als Versteeg vraagt die ritmes te laten horen, ontstaat er een kakofonie aan geluid.

,,Ik heb vier bandjes horen spelen, daarmee gaan we aan de slag. Wat staat hier", vraagt ze, wijzend op het bord met daarop tweemaal vijf lijntjes. Een enkeling weet het, een notenbalk met aan het begin de G-sleutel. Als ze vraagt wie er een noot kan tekenen, is er een enkeling die z'n vinger opsteekt, maar eenmaal voor het bord blijkt het toch een te lastige opgave. ,,Straks leren jullie noten lezen, van A tot en met G", merkt Versteeg op.