• Het huidige parkeerterrein bij het Koetshuis wordt flink onder handen genomen en zal veel meer in het groen worden verstopt.

    Margreet Hendriks

Opknappen park gaat verder

SCHERPENZEEL Geldersch Landschap & Kasteelen en de Stichting Landgoed Scherpenzeel zullen in het najaar weer verschillende werkzaamheden gaan uitvoeren om Park Scherpenzeel van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De aanpak maakt deel uit van de uitvoering van fase twee van het Masterplan dat een aantal jaren geleden door Bleeker & Nauta Landschapsarchitecten is opgesteld. Binnenkort wordt nog een datum bekendgemaakt voor een informatiebijeenkomst met de inwoners.

In de eerste fase van de opknapbeurt is gestart met onder meer het terugbrengen van oude zichtlijnen en het herstellen van de bestaande wandelpaden. Er is toen gekozen voor het opknappen van paden van noord naar zuid. Nu is men van plan om de resterende paden in het huispark (waarvoor men middels pacht van de gemeente verantwoordelijk is) op te knappen, een aantal paden op de historische plek terug te brengen en paden nieuw aan te leggen. De nieuwe paden worden gerealiseerd in het gazon ten zuiden van het huis en in de moestuin. Een pad nabij de gracht rond het huis en een pad nabij de eveneens nieuw in te richten parkeerplaats. Door Bleeker & Nauta is inmiddels een ontwerp gemaakt voor een restauratie van de historische Achterstraat en een nieuwe inpassing van het parkeerterrein bij het Koetshuis. Het nieuwe parkeerterrein zal voor een groot deel worden aangelegd in het huidige coniferenbosje. De huidige mindervalide parkeerplaats bij het huis wordt opgeheven en verplaatst naar het grote parkeerterrein. Mensen met een beperking kunnen direct bij het huis worden afgezet en op het nieuwe parkeerterrein komen twee nieuwe mindervalide parkeerplaatsen terug. Hierdoor kan ook het beplantingsvak recht voor het huis worden verkleind.

Verder zijn er plannen voor het opknappen van het gebied rond de moestuin en restauratie van de Overtuin (buiten het terrein van Stichting Parousie).

,,Het wordt prachtig'' verzekeren GLK-projectleider Ab van Dijk en Meta Daniëls van Landgoed Scherpenzeel. ,,We zijn blij dat we na alle positieve reacties na het opknappen van de eerste paden nu ook de resterende paden kunnen aanpakken. Voor het parkeerterrein bij het Koetshuis moest een goed plan komen, want de huidige parkeerplaats is gerealiseerd op basis van een tijdelijke vergunning. Deze ligt er op die plek ook niet erg fraai. Bij de nieuwe inrichting wordt het parkeerterrein als het ware gekanteld en worden er aan de kopse kanten en tussen het gazon en de parkeerplaats nieuwe beplantingsvakken aangelegd en ingericht. Het terrein wordt zodoende veel meer verstopt in het groen.'' Ook van het renoveren van de moestuin en de Overtuin hebben Van Dijk en Daniëls hoge verwachtingen. ,,Op dit moment is er al een club mensen die het gebied onderhouden als moestuin en we willen samen met hen het karakter daarvan naar een hoger niveau brengen. Het moet er allemaal wat strakker gaan uitzien. Wel is het vreselijk jammer dat we geen geld hebben voor het mooi opknappen van de oude muur bij de Overtuin. We zouden dat ontzettend graag willen maar het kost heel veel geld. Maar we blijven hopen dat we er ooit nog fondsen voor kunnen vinden.'' Rond de inrichting van de Overtuin is er nog geen sprake van een gedetailleerd plan, vertelt Daniëls. ,,Er zijn in het dorp allerlei wensen geopperd, waaronder bijvoorbeeld het realiseren van een kinderboerderij. Het zou er een goede plek voor kunnen zijn. Maar we willen dit soort ontwikkelingen graag in breder verband bekijken en afwegen. Daarom is er bij de provincie ook een subsidieaanvraag gedaan om een onderzoeker c.q. adviseur of kwartiermaker te gaan aanstellen ten behoeve van het beheer en gebruik van het gehele park. Samen met die kwartiermaker kunnen we dan ook een plan gaan bedenken om bepaalde parkonderdelen te laten 'adopteren' door lokale ondernemers of de gemeente. Dit soort extra hulp naast provinciale subsidies zal echt nodig zijn om alle plannen voor Park Scherpenzeel in de toekomst te kunnen realiseren.''

De werkzaamheden in het park, waarbij overigens ook weer een aantal bomen (moeten) worden gekapt, staan gepland voor het najaar. Voor die tijd vindt nog overleg plaats met de huurders van het Koetshuis, de Stichting Parousie en wordt er nog een publieksvoorlichting gepland.