• De taartjes bij de koffie...

    Margreet Hendriks

'De Scherpenzeelse politiek maakt zich ongeloofwaardig'

Hoe geloofwaardig is de Scherpenzeelse politiek? Hebben wij als burgers van ons rustige dorp nog inspraak? Ik heb hierover grote twijfels. Twee ontwikkelingen lijken duidelijk te maken dat de lokale politiek zich niets aantrekt van het ongenoegen dat in Scherpenzeel heerst over de mogelijke herindeling en fusie met Barneveld. En over de komst van een nieuw industrieterrein Het Zwarte Land 2.
In een geloofwaardige democratische samenleving, is het toch zo dat de politici, door ons gekozen, er voor de burger zijn? Het belang van de burger voorop moet staan en niet het eigen belang. Toch lijkt dat eigen belang er koste wat het kost te worden door gedrukt. Dat gevoel kreeg ik, tijdens de informatiebijeenkomst in het Kulturhus op donderdag 21 november. Voor de vorm werd er zogenaamd naar de aanwezigen geluisterd, ontwijkende antwoorden gegeven en een houding aangenomen als 'is toch al besloten, wat zeuren jullie nou?". 
Terwijl begin 2019 ons nog was verzekerd dat we als gemeente zelfstandig zouden blijven. Dat riekt naar bedrog en maakt veel zaken ongeloofwaardig. En waarom wordt 'ons' een industrieterrein opgedrongen dat ten koste gaat van natuur en rust en waarvan het nog maar de vraag is of het economisch gezien zoveel voordelen oplevert?

Als er toch een fusie moet komen, dan alleen met medewerking en inspraak van de gehele Scherpenzeelse bevolking. En een kleinschaliger Zwarte land 2 dat niet ten koste gaat van de natuur.

A. van Maanen
Scherpenzeel