• Wim van den Berg, voorzitter van Oud Scherpenzeel, laat zien welke plek men in gedachte heeft voor de replica van de molen.

    Margreet Hendriks

Geen plaats voor de molen?

SCHERPENZEEL De initiatiefnemers voor de plaatsing van een replica van de in 1945 uit het dorpsbeeld verdwenen standaardmolen in het nieuwe park aan de Parklaan zagen hun idee vorige week gemangeld worden tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst met omwonenden.

Het plan om de viering van 75 jaar bevrijding volgend jaar op te luisteren met het tijdelijk (maximaal vijf jaar) neerzetten van een replica op schaal ter herinnering aan de molen die in de meidagen van 1945 bij het terugtrekken van de Duitse bezetters werd opgeblazen, was al eerder aangekondigd tijdens een bijeenkomst met omwonenden over de definitieve inrichting van het groene gebied aan de voorzijde van het nieuwe appartementengebouw aan de Parklaan. Mede omdat men op dat moment nog geen definitief ontwerp voor de replica had, was in de aldaar gepresenteerde parkontwerpen daarvoor echter nog geen plek opgenomen. Inmiddels is het ontwerp klaar. De houten replica, die ruim 3 meter in doorsnee en circa 5 meter hoog (inclusief de wieken 8 meter) gaat bemeten, zou naar de mening van de initiatiefnemers en de gemeente het best geplaatst kunnen worden langs de waterkant van de vijver ter hoogte van de groenstrook tussen Parklaan 4 en het nieuwe appartementengebouw.

MOLENWEG Dit stuitte vooral bij de bewoners van de Molenweg op veel weerstand. ,,Het idee op zich is loffelijk, maar we praten wel over een heel hoog bouwwerk waar we tegenaan gaan kijken'', zo was te horen. ,,Waarom moet die replica aan de Parklaan staan? Bij De Achthoek ligt ook nog een weitje wat hiervoor gebruikt kan worden en dan staat deze bovendien bijna op de originele plek van de verdwenen molen.'' Verder werden er zorgen geuit over de aantrekkingskracht van zo'n houten molen op hangjeugd en de risico's op vandalisme. Ook eventuele andere plekken rond de waterpartij aan de Parklaan, zoals op de kopse kant van de vijver recht voor Huis in de Wei, konden op weinig enthousiasme rekenen. In plaats daarvan werd geopperd om in overleg te treden met Landgoed Scherpenzeel om te zien of daar, bijvoorbeeld in de buurt van Parousie, plek is voor de tijdelijke plaatsing van de molen. Hoewel de initiatiefgroep deze herinnering aan het historisch bouwwerk het liefst meer midden in het dorp wil tonen.

TELEURSTELLING De negatieve reacties waren een teleurstelling voor de initiatiefgroep, waarin onder anderen Anton de Man, Gerrit Stuivenberg, Dick Geurts (Platteland Anders) en Wim van den Berg (Oud Scherpenzeel) zich verenigd hebben. ,,Maar als er zoveel weerstand is tegen de plek, gaat de plaatsing aan de Parklaan wat mij betreft niet door'', liet Wim van den Berg na afloop weten. Overigens waren er ook wel verschillende bewoners van het appartementengebouw die het jammer vonden dat er zoveel kritiek was op de plek aan de Parklaan. ,,Ik had die molen daar best leuk gevonden'' liet een van hen onder instemmend geknik van een aantal anderen weten. Of de initiatiefgroep nu in samenwerking met de gemeente alsnog gaat zoeken naar andere locaties is op dit moment nog niet duidelijk.