• Doorkijkje naar het park vanaf de brug van huize Scherpenzeel.

    Michel Molenaar

Nieuw paden Park Scherpenzeel nog onbegaanbaar

SCHERPENZEEL Als gevolg van de regenval van de afgelopen tijd en de verzadigde grond kan het werk aan de nieuwe paden in park Scherpenzeel nog niet worden afgerond. Geldersch Landschap & Kastelen raadt op haar website wandelaars aan de randen en bermen van de nieuwe paden te mijden. ,,Zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt dit uiteraard verholpen. De andere werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium.''

Om de toegankelijkheid en de beleving van park Scherpenzeel en het parklandschap te verbeteren, laten Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel werkzaamheden uitvoeren. Een van die werkzaamheden behelst de aanleg van nieuwe paden ten zuiden van het huis, door de historische moestuin, en in het verlengde daarvan door de te herstellen overtuin achter de boerderij van Parousie.
Door het weiland ter hoogte van De Koepel komt een pad dat een nieuw wandelrondje mogelijk maakt. De bestaande paden in het huispark krijgen een nieuwe toplaag. Vanwege de natte weersomstandigheden zullen de paden worden afgemaakt als het terrein weer wat droger is.

Inmiddels is de bestaande parkeerplaats beter ingepast in de oorspronkelijk 19de-eeuwse parkaanleg. De nieuwe verharding zorgt ervoor dat regenwater makkelijker kan infiltreren in de bodem. Vanwege de nieuwe indeling zijn meerdere bomen bij de parkeerplaats weggehaald. Onlangs zijn nieuwe bomen en struiken aan de randen geplant, zodat op den duur geparkeerde auto's vanuit huis en park niet meer te zien zullen zijn.

De historische moestuin en omgeving zijn afgelopen najaar opnieuw ingericht en krijgen zo weer een duidelijke plek in het park. Van moestuin, overtuin en de zichtas naar het zuiden zijn de historische contouren hersteld.

In de eikenlaan tussen het park en het landgoed zijn in de loop der jaren gaten ontstaan waardoor het karakter van een laan verloren is gegaan. Nieuwe eiken zijn aangeplant waardoor er weer het beeld van een laan zichtbaar gaat worden.