• Annet van Riel: ,,Hoofddoel van de kinderboerderij is educatie.''

    Anthony Fairley

'Over drie jaar kinderboerderij draaiend hebben'

SCHERPENZEEL Tijdens een politiek project op de Korenmaat kwam in het partijprogramma van diverse kinderen een kinderboerderij voor. Dat liet de Scherpenzeelse Annet van Riel niet los. Inmiddels is ze op zoek naar een bestuur voor de te realiseren kinderboerderij, is er een Facebook-pagina en er hebben zich al vrijwillige dierverzorgers gemeld.

,,Het idee van een kinderboerderij in Scherpenzeel die gedraaid wordt door vrijwilligers en waar schoolklassen, ouderen maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun steentje bijdragen, spreekt me enorm aan. Ook het maatschappelijk bezig zijn door mensen een werkplek te kunnen bieden. En daarbij duurzaam omgaan met materialen, zelfvoorzienend energie opwekken en voor tientallen jaren educatie aan kinderen bieden", vertelt Van Riel.

FIJNE GEDACHTE Het doel is om een stichting op te richten, zodat de kinderboerderij zelfstandig kan functioneren. In principe zonder subsidie van bijvoorbeeld de gemeente. ,,De gemeente Scherpenzeel is wel enthousiast over het idee van de kinderboerderij. Het is ook in het coalitieakkoord opgenomen. Ook van medewerkers van de gemeente horen wij positieve geluiden". Als de kinderboerderij zelfstandig opereert, is het voortbestaan niet afhankelijk van een wijzigende politieke koers in de toekomst. ,,Met alle onzekerheid rond het samengaan met Barneveld een fijne gedachte", vindt Van Riel.

De locatie voor een kinderboerderij is niet zo eenvoudig. Er is al gauw één tot anderhalve hectare grond voor nodig. Op dit moment is Van Riel in gesprek over een mogelijke locatie. Hier zitten echter nog wel haken en ogen aan. ,,Ons doel is om de kinderboerderij over drie jaar draaiend te hebben", zegt ze nuchter.

Op dit moment heeft ze vooral baat bij 'denkkracht'. ,,Er moet een bestuur opgericht worden zodat we de kinderboerderijstichting vorm kunnen geven. Iemand met een financiële achtergrond is wel handig bijvoorbeeld. Of iemand met veel connecties in het dorp, want we hebben ook ondernemers en sponsoren nodig. Sponsoren kan in de vorm van een financiële bijdrage, structureel of eenmalig, of bijvoorbeeld het sponsoren van materialen, hekwerken, voeding voor de dieren". Inmiddels heeft Van Riel al aanmeldingen van vrijwilligers binnen gekregen.

Het hoofddoel van Van Riel is educatie. ,,De meeste kinderen in ons dorp en de omliggende plaatsen weten wel waar melk vandaan komt. Daar hoeven we niet op in te zetten. Maar het verzorgen van dieren, het onderhouden van een moestuintje of natuurlessen op de kinderboerderij kunnen van grote waarde zijn". Er is bijvoorbeeld al contact gelegd met de imkervereniging. Zij zijn bereid om kinderen te onderwijzen over het belang van de bijen.

De kinderboerderij in wording is te vinden op Facebook onder 'Kinderboerderij Scherpenzeel'. Als de plannen concreter worden, zal via een prijsvraag de naam van de kinderboerderij gekozen worden. Wie wil meedenken in het bestuur of als vrijwilliger of sponsor wat bij wil dragen, kan contact opnemen met Annet van Riel, annetvanriel@gmail.com of 06-34041500.