• Margreet Hendriks

'Zelfstandigheid Scherpenzeel veruit favoriet'

SCHERPENZEEL Ruim driekwart van de inwoners die via het inleveren van een reactieformulier of op andere wijze bij de gemeente hun mening hebben gegeven over de toekomst van de gemeente kiest voor zelfstandigheid. De meest gehoorde argumenten hiervoor zijn het behouden van de regie en de voorzieningen.

In de in totaal 157 (108 voor zelfstandigheid) ontvangen antwoordkaarten en 22 reacties per mail (17 voor zelfstandigheid) wordt veel benoemd dat de lasten daarvoor best iets mogen stijgen. Ook de kosten voor zelfstandigheid vindt men op de keper beschouwd wel meevallen. Invloed en democratie, identiteit en dienstverlening worden ook veel genoemd als argument voor zelfstandigheid.
In de 35 antwoordkaarten en 3 mailreacties waarin de keuze wordt gemaakt voor een fusie, is het belangrijkste argument voor herindeling de toekomstbestendigheid van de gemeente. Uit de reacties blijkt ook dat er (ongeacht de voorkeur voor zelfstandigheid of fusie) veel waarde wordt gehecht aan het behoud van het voorzieningenniveau, de zorg en het groene karakter van het dorp.
De reacties zijn nader beschreven en samengevat in een uitgebreid participatieverslag, dat ook een samenvatting van de inwonersavond bevat. Dit document maakt deel uit van de raadsstukken voor de beslissende vergadering op 9 december.
Naast de peiling van de gemeenteraad loopt er op dit moment overigens ook nog een petitie voor zelfstandigheid die al door meer dan 300 mensen is ondertekend. Deze petitie is een initiatief van inwoner Herman van Ginkel.