• Gevreesd wordt dat Nederland 'op slot' komt te zitten door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

    Han Delen

Zorgen over stikstofbesluit

SCHERPENZEEL De rechterlijke uitspraak van eind mei om de nationale stikstofregels van tafel te vegen, zorgt in menig gemeentehuis voor hoofdbrekens, omdat ontwikkelingen zoals nieuwe industrieterreinen en woningbouwprojecten door de nabije aanwezigheid van een kwetsbaar natuurgebied volledig moeten worden stilgezet. SGP-raadslid Izaäk van Ekeren wil van het college weten of het stikstofbesluit ook gevolgen heeft voor ontwikkelingen in Scherpenzeel.

BOERENBEDRIJVEN De Raad van State besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis voor activiteiten, omdat dit in strijd is met de Europese regelgeving. Het PAS voorzag in een soort rekensysteem. Initiatiefnemers van projecten moesten aantonen dat hun plannen pasten binnen de toekomstige hoeveelheid uitstoot van stikstof, rekening houdend met maatregelen die nog genomen moeten worden om die te beperken. Boerenbedrijven kregen hiermee bijvoorbeeld de mogelijkheid om uit te breiden, omdat zij voor die investering, op basis van het PAS, de helft van de milieuwinst mochten benutten om het bedrijf uit te breiden. Ook bij grote ontwikkelingen en bouwprojecten wordt op een dergelijke manier vooruitgelopen op toekomstige positieve effecten van het PAS voor natuurgebieden. Het idee achter het PAS was om balans te brengen tussen natuur en economische ontwikkeling. Volgens de Raad van State slaat het PAS echter te ver door in de laatste categorie.

UITSPRAAK ,,Uit een VNG-enquête over dit onderwerp blijkt dat in bijna elke gemeente hierdoor wel één of meer projecten stil komen te liggen, bijvoorbeeld de bouw van woningen, aanleg van wegen, projecten van bedrijven, landbouw en recreatie'', zegt Van Ekeren. ,,We maken ons zorgen over de gevolgen hiervan voor Scherpenzeel. Daarom willen we van het college weten of er in Scherpenzeel projecten zijn waarvoor de betreffende uitspraak gevolgen heeft en, zo ja, welke dit zijn en wat de gevolgen zijn qua planning, uitstel of afstel.''

Ook in de gemeente Barneveld wordt momenteel nog volop geïnventariseerd welke projecten door de uitspraak worden geraakt. Daarbij worden, indien mogelijk, ook eventuele oplossingen in kaart gebracht, bijvoorbeeld door de plannen dusdanig aan te passen dat ze toch van start kunnen gaan. Problemen in Barneveld zijn er in elk geval met het ontwikkelen van bedrijventerreinen Harselaar-Zuid 1b en Tolnegenweg in Stroe, net als het 'woonwerkgebied' Verbindingsweg ten zuiden van Voorthuizen. De gemeente Ede maakte vorige maand bekend dat er daar maar liefst vijftig projecten op de tocht staan, waaronder de bouw van zo'n achthonderd woningen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft inmiddels een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Dit college zal in het najaar met een advies komen. Gevreesd wordt dat Nederland 'op slot' komt te zitten door de stikstofuitspraak van de Raad van State.